Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(338) | 78-96

Article title

Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego

Content

Title variants

EN
The application of ordered logit model in the analysis of the profitability of food industry

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article addresses the problem of financial determinants of return on equity (ROE) in the food industry in Poland. The analysis was conducted on the basis of the decomposition of the rate of return on sales and in conjunction with the system of indicators linking the return on sales to return on assets and equity. In addition, in order to identify the significance of individual components of the ROE system, ordered logit regression models were estimated. The parameters of logit regression of the ordered categories justify why we look for reasons for the ROE diversity among food industries primarily in the ability to generate the added value, in the labour costs, in the rational management of financial costs, in the efficient use of wealth and in the formation of a more aggressive capital structure, determining the level of leverage.

Contributors

 • Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, Poland
 • Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, Poznań, Poland

References

 • Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2002.
 • Bieniasz A., Czerwińska D., Gołaś Z.: Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 8, 2009.
 • Brant R.: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic regression. Biometrics, t.46, nr 4, 1990.
 • Dudycz T.: 2001: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. Rachunkowość, nr 4, 2001.
 • Dudycz T.: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Indygo Zahir Media, Wrocław, 2011.
 • Gołaś Z., Paszkowski S.: Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 6, 2009.
 • Gołaś Z.: Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (cz.I). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2008.
 • Gruszczyński M.: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2010.
 • Hawawini G., Viallet C.: Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. PWE, Warszawa, 2007.
 • Hilbe J. M.: Logistic Regression Models. Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, 2009.
 • Long J.S., Freese J.: Regression models for categorical dependent variables using Stata (second edition). Stata Press Publication, College Station, Texas, 2006.
 • Maddala G.S.: Ekonometria. PWN, Warszawa, 2006.
 • McFadden D.L.: Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, in Zarembka (ed.), Frontiers in Econometrics. Academic Press, 1974.
 • McKelvey, R., Zavoina, W.: A Statistical model for the analysis of ordinal level dependent variables. Journal of Mathematical Sociology nr 4, 1975.
 • Niepublikowane dane GUS: Statystyczne sprawozdanie finansowe F-02 − bilans sporządzony na dzień 01.01 i 31.12 oraz rachunek zysków i strat w układzie sekcji, grup, klas i wielkości przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (produkcji artykułów spożywczych i produkcji napojów) za lata 2006-2011.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W.: Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. „Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 14, 2009.
 • Schemat Klasyfikacji PKD 2007, http://www.stat.gov.pl.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1993.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, 2003.
 • Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2006.
 • Wolfe R., Gould W.: An approximate likelihood-ratio test for ordinal response models. Stata Technical Bulletin, 7(42), 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06463e6f-8dc2-41e4-bf27-e1f9dac3b1fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.