Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 5(31/1) | 433-458

Article title

Zielone ludy Padanii. Plemienne fantazje i ekonomiczne interesy włoskich separatystów

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Green Folks of Padania. Tribal Fantasies and Economic Interests of the Italian Separatists

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the genesis and the evolution of the Northern Italian separatist movement initially aiming at the foundation of the autonomist Padanian Republic. Among the main dimensions of the pro‑independence tendencies manifested by the members and followers of the Northern League party there are ethno‑linguistic diverseness and strong economic position which distinguishes the Northern regions of Italy from the rest of its territory. The article focuses on the analysis of both socio‑cultural and political‑economic backgrounds of the separatist tendencies. It underlines the special role of Celtic mythology and pagan symbols in the construction of the Padanian identity. The strategies of the political communication of the Northern League are described in relation to the Padanian rhetoric manifested through the electoral posters and slogans of the party.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Aime M., Verdi tribù del Nord. La Lega vista da un antropologo, Roma 2012, Saggi Tascabili Laterza, 367.
 • Banaś M., Polityka jako performans, [w:] Performatywne wymiary kultury, red. K. Skowronek, K. Leszczyńska, Kraków 2012.
 • Bankowicz M., Włoska tożsamość narodowa a kontekst europejski, [w:] Niemcy, Europa, świat. Studia międzynarodowe. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Erhardowi Cziomerowi, red. I. Stawowy‑Kawka, Kraków 2007.
 • Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2000, Spectrum.
 • Benvenuto S., La trappola dell’identità europea, „Ideazione” 2004, nr 2.
 • Bollati G., L’Italiano. Il carattere nazionale come storia e come invenzione, Torino 1996, Biblioteca Studio, 31.
 • Bossi U., Discorso di apertura di Congresso della Lega Lombarda, Congresso Federale Ordinario, Pieve Emanuele, 8‑10 II 1991, YouScribe, [online], http://www.youscribe.com/catalogue/presse‑et‑revues/actualite‑et‑debat‑de‑societe/politique/congresso‑federale‑ordinario‑pieve‑emanuele‑8‑9‑10‑febbraio‑1483993.
 • Bruno R., Bossi in piazza: no all’ Europa‑Forcolandia, „Corriere della Sera” 2001, 10 XII, [online],http://archiviostorico.corriere.it/2001/dicembre/10/Bossi_piazza_all_Europa_Forcolandia_co_0_01121010131.shtml.
 • Campani G., Dalle minoranze agli immigrati. La questione del pluralismo culturale e religioso in Italia, Milano 2008, Storia Sociale dell’Educazione, 25.
 • Eco U., Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, przeł. A. Gołębiowska, T. Kwiecień, Poznań 2011.
 • Festa dei Popoli Padani, Venezia 2011, YouTube, 18 IX 2011, [online] http://www.youtube.com/watch?v=wq7hqRUCWZc.
 • Filippi S., La conversione del „celtico” Bossi: dal dio Po alla messa di Ratzinger, „Il Giornale” 2012, 4 VI.
 • Forcalandia, Słownik Treccani, [online] http://www.treccani.it/vocabolario/forcolandia_(Neologismi).
 • Gangemi G., Federalismo e secessionismo nel dibattito politico‑culturale italiano, [w:] Altre Italie. Identità nazionale e Regioni a statuto speciale, red. G. Nevola, Roma 2003, Biblioteca di testi e studi, 221. Studi Politici.
 • Golemo K., Dynamika świadomości regionalnej, narodowej i ponadnarodowej w Italii, od ruchów włoskiego Risorgimento po czasy współczesne, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006.
 • Golemo K., Medialna zabawa w epoce Berlusconiego. Włoska telewizja między rozrywką a polityką, [w:] Kultura zabawy, red. T. Paleczny, R. Kantor, M. Banaszkiewicz, Kraków 2012, Varia Culturalia.
 • Golemo K., Zielone słońce Alp. Padania między mitem a rzeczywistością, [w:] Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje, red. taż, Kraków 2013, Societas, 72.
 • Hull G., La lingua padanese, Veja.it, 7 VI 2012, [on‑line]http://www.veja.it/2012/06/07/la‑lingua‑padana‑o‑padanese‑prima‑parte/.
 • Intervento del segretario federale, on. Umberto Bossi, sabato 28 marzo 1998, YouScribe, [online] http://www.youscribe.com/catalogue/presse‑et‑revues/actualite‑et‑debat‑de‑societe/politique/intervento‑del‑segretario‑federale‑on‑umberto‑1484038.
 • Jeziński M., Teoria w praktyce czy praktyka w teorii? O metodologicznych aspektach badań nad marketingiem politycznym, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 24.
 • Jędrysik M., Prowokator na tronie, „Gazeta Wyborcza” 2007, 8 IX.
 • Kapuściński R., Lapidaria, Warszawa 2007.
 • Konstytucja Republiki Włoskiej, [online] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wlochy.html.
 • La Lega e la „secessione morbida”: „Faremo come la Cecoslovacchia”, Italia – il Secolo XIX, 4 XII 2011, [online] http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2011/12/04/AOJ8KhSB‑secessione_cecoslovacchia_morbida.shtml.
 • Mainardi R., L’Italia delle regioni. Il Nord e la Padania, Milano 1998
 • Manconi L., Campanilismo, [w:] Bianco, rosso e verde. L’identità degli italiani, red. G. Calcagno, Roma 1993, Nero su Bianco, 7.
 • Manzo C., Stefanini P., Pontida story 1: „Forza Di Pietro” e „Berluskaiser”, Linkiesta, 15 VI 2011,[online] http://www.linkiesta.it/pontida‑story‑1‑forza‑di‑pietro‑e‑berluskaiser.
 • Miglio G., Veneziani M., Padania, Italia. Lo stato nazionale è soltanto in crisi o non è mai esistito?, Firenze 1997, Contrappunto, 4.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Kraków 1995, Demokracja.
 • Rosaspina E., Un rito celtico per le prime nozze padane, „Corriere della Sera” 1998, 21 IX, [online]http://archiviostorico.corriere.it/1998/settembre/21/rito_celtico_per_prime_nozze_co_0_98092113405.shtml.
 • Statut Ligi Północnej z 2012 r., [online] http://www.leganord.org/index.php/il‑movimento/lo‑statuto‑della‑lega‑nord.
 • Struska D., Między unitaryzmem a federalizmem. Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch, Warszawa 2008.
 • Tornielli A., Il Carroccio prega il dio Po ma non tradisce la Chiesa, il Giornale.it, 23 VIII 2009,[online] http://www.ilgiornale.it/news/carroccio‑prega‑dio‑po‑non‑tradisce‑chiesa.html.
 • Tradycja wynaleziona, red. E. Habsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008, Cultura.
 • L’ultima provocazione di Calderoli: „Contro la moschea un maiale day”, „La Stampa” 2007, 13 IX, [online] http://www1.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/politica/200709articoli/25709girata.asp.
 • Venezia 2012, Bossi: Padania libera!, YouTube, 7 X 2012, [online] http://www.youtube.com/watch?v=G1eab6RF6GI.
 • Vignette, 11 morti durante la protesta davanti al consolato italiano di Bengasi, la Repubblica it, 17 II 2006, [online], http://www.repubblica.it/2006/b/sezioni/esteri/moriente33/moriente33/moriente33.html.
 • Zaslove A., Exclusion, Community, and a Populist Political Economy: The Radical Right as an Anti‑Globalization Movement, „Comparative European Politics” 2008, nr 6, [online] http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.cep.6110126.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06467f6c-59bf-4ae7-97f9-a8211671cec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.