Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(216) | 301-306

Article title

Przekład o przekładzie (recenzja z: Barbara Czarniawska, Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian)

Authors

Content

Title variants

EN
A Translation about Translation (review of: Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian [Change of Frame: the Administration of Warsaw in a Period of Change] by Barbara Czarniawska)

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

301-306

Physical description

Contributors

  • Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa

References

  • Czarniawska, Barbara. 1997. Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity. Chicago: The University of Chicago Press.
  • Czarniawska, Barbara. 2000. A City Reframed: Managing Warsaw in the 1990s. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.
  • Czarniawska, Barbara. 2008a. How to Misuse Institutions and Get Away with It: Some Reflections on Institutional Theory(ies). W: R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin i R. Suddaby (red.). The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, s. 769–782.
  • Czarniawska, Barbara. 2008b. A Theory of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  • Czarniawska, Barbara. 2010. Trochę inna teoria organizacji: Organizowanie jako konstruowanie sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
  • Czarniawska, Barbara. 2012. Nowe techniki badań terenowych: shadowing. W: D. Jemielniak (red.). Badania jakościowe: Metody i narzędzia. Warszawa: WN PWN, s. 69–90.
  • Latour, Bruno. 2010. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
  • Latour, Bruno. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Ziółkowski, Marek. 1999. O imitacyjnej modernizacji społeczeństwa polskiego. W: P. Sztompka (red.). Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji. Warszawa, Kraków: WN PWN, s. 38–64.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06474667-f7e0-450b-ab80-e6bbd3dccac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.