PL EN


2016 | 1(14) | 38-46 (9)
Article title

CZY ISTNIAŁA INSTYTUCJA OPOZYCJI POLITYCZNEJ W DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ? (ANALIZA DEMOKRACJI ATEŃSKIEJ I REPUBLIKI RZYMSKIEJ)

Authors
Content
Title variants
EN
DOES THE INSTITUTION OF OPPOSITION EXIST IN DIRECT DEMOCRACY? (AN ANALYSIS OF THE ATHENIAN DEMOCRACY AND ROMAN REPUBLIC)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article, based on works Ancient historian and Classicists, presents direct democracy in the Ancient World. The author is looking for an example institution of oppositions in con-temporary political system, especially the electoral system. In his opinion, the institution of oppositions was hidden within the electoral systems of Athens and Rome.
Year
Issue
Pages
38-46 (9)
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, e-mail: mateusz.niec@z.wroc.pl
References
 • Arystoteles 2001, Ustrój Aten, Warszawa.
 • Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E., Wolicki A. 2009, Historia starożytnych Greków, t. II: Okres klasyczny, Warszawa.
 • Dahl R. 1971, Polyarchy. Participation and Opposition, New Haven, London.
 • Dahl R. 1995, Demokracja i jej krytycy, Kraków–Warszawa.
 • Dębiński A., Misztal-Konecka J., Wójcik M. 2010, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa.
 • Ehrenberg V. 1965, Polis und Imperium. Beiträge zur Alten Geschichte, Züruch, Stuttgarg.
 • Hansen M.H. 1999, Demokracja ateńska w oczach Demostenesa. Struktura, zasada i ideologia, Warszawa.
 • Jaczynowska E. 1995, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa.
 • Jellinek G. 1921, Ogólna nauka o państwie, t. I, Warszawa.
 • Kędzierski Z. 1986, Dzieje Anglii 1485–1939, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.
 • Linderski J. 1966, Rzymskie zgromadzenia wyborcze od Sulli do Cezara, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Linz J. 1998, Kryzys, załamanie i powrót do równowagi [w:] Władza i społeczeństwo, t. 2, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa.
 • Łabędź K., Mikołajczyk M. red. 2001, Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, Kraków.
 • Marczewska-Rytko M. 2001, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin.
 • Marsch D., Stoker G. red. 2006, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków.
 • Nieć M. 2006, Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej, Kraków – Wrocław.
 • Nieć M. 2009, O tzw. autorytaryzmie demokracji attyckiej, „Przegląd Prawa i Administracji” (UWr), t. LXXIX.
 • Nieć M. 2012, Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych, Warszawa.
 • Polibiusz 1957, Dzieje, t. I, Warszawa.
 • Weber M. 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa.
 • Witkowski S. 1938, Państwo greckie. Historia ustroju państw greckich i obraz ustroju Aten i Sparty, Warszawa.
 • Zabłocki J., Tarwacka A. 2005, Publiczne prawo rzymskie. Skrypt wraz z wyborem źródeł, Warszawa.
 • Zieliński T. 1989, Rzeczpospolita Rzymska, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0647e537-db0c-42dd-838b-e04b8a9d7e06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.