Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 30-37

Article title

Idea społeczeństwa dziecięcego w ujęciu Janusza Korczaka (na przykładzie systemu wychowawczego Domu Sierot)

Content

Title variants

EN
Korczak’s vision of organizing children’s community (analyzed through the prism of the educative system of orphanage)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania było zwrócenie uwagi na wizję Korczakowskiej organizacji społeczności dziecięcej analizowanej poprzez pryzmat systemu wychowawczego Domu Sierot. Idea ta stwarzała bariery dla anarchii, chroniła osoby słabsze przed krzywdą, zapewniała jednostce poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji życiowej, przynajmniej w obrębie życia zakładowego. Proces ten odbywał się m.in. przy zastosowaniu określonych technik wychowania dziecka. Pomimo iż stanowią one wtórne, instrumentalne, operatywne narzędzie pracy wychowawczej, nie można kwestionować potrzeby oraz celowości ich wykorzystywania. Zasadne jednak staje się dostrzeganie ich znaczenia w kontekście pierwotnych idei pedagogicznych reprezentowanych przez Janusza Korczaka.

Year

Issue

1

Pages

30-37

Physical description

Contributors

 • Uczelnia Jańskiego w Łomży

References

 • Barszczewska L., Milewicz B. (1989). Wspomnienia o Januszu Korczaku. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Ciężka B. (2012). Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dąbrowski Z. (2000). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kirchner H., Lewin A., Wołoszyn S. (red.) (1979). Janusz Korczak. Życie i dzieło. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Korczak J. (1957). Wybór pism pedagogicznych. T. 1. Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Momenty wychowawcze. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Korczak J. (2002). Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Lewin A. (1986). Tryptyk pedagogiczny. Korczak – Makarenko – Freinet. Wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Łobocki M. (2003). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łobocki M. (2007). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Piaget J. (1977). Dokąd zmierza edukacja. Warszawa: PWN.
 • Rogowska-Falska M. (1959). Zakład Wychowawczy „Nasz Dom”. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 • Rusakowska D. (1989). Janusz Korczak o szkole. Poglądy – oceny – doświadczenia. Warszawa: Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zakład Systemów Wychowawczych.
 • Szlązakowa A. (1978). Janusz Korczak. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-064e811d-6a23-4b58-bf70-7d506c71400f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.