Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(26) | 69-79

Article title

Ograniczenia dostępu do książek z domeny publicznej w środowisku cyfrowym

Content

Title variants

EN
Limitation of access to public domain books in the digital environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W 2012 r. w Nowej Zelandii przeprowadzono badania na temat ograniczeń dostępu do zdigitalizowanych elektronicznych wersji książek drukowanych, do których wygasły już prawa autorskie. Badania wykazały, że organizatorzy repozytoriów i bibliotek cyfrowych nie zawsze orientują się w stanie prawnym zamieszczanych w zasobach pozycji i wprowadzają różne ograniczenia dostępu do nich. Są to ograniczenia zarówno techniczne, jak i prawne. Uzyskane wyniki stały się bodźcem do przeprowadzenia podobnych badań w odniesieniu do polskich książek z domeny publicznej. Ich celem była odpowiedź na pytanie, czy i na polskie książki z domeny publicznej, umieszczane w środowisku cyfrowym, nakłada się ograniczenia wykorzystania. W artykule przedstawiono założenia metodologiczne i szczegółowe wyniki przeprowadzonych badań.
EN
In 2012 in New Zealand research in the limitation of access to digitized versions of printed books whose copyright expired was conducted. Research demonstrated that the organizers of digital repositories and libraries are not always aware of the legal status of the works which are included into the collections and they introduce various limitations in the access to these items. These are both technical and legal limitations. The results that were obtained became a stimulus to conduct similar research in reference to Polish public domain books and to seek an answer to the question about whether Polish public domain books are also subject to limitation of use in the case such books are placed in the digital environment. The article presents the methodological premises and an in-depth account of the results of the research which was conducted .

Contributors

 • Zakład Historii Książki i Bibliotek Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • About the Internet Archive. Pobrane z: https://archive.org/about/ (12.01.2017).
 • CBN Polona. Pobrane z: http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/cbn-polona/ (12.01.2017).
 • Clark, A., Chawner, B. (2014). Enclosing the public domain: the restriction of public domain books in a digital environment. First Monday 19 (6). Pobrane z: firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4975/4089 (12.01.2017).
 • Co to jest domena publiczna? Pobrane z: http://domenapubliczna.org/co-to-jest- domena-publiczna/ (12.01.2017).
 • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. W: Wikipedia. Pobrane z: https:// pl.wikipedia.org/wiki/Cyfrowa_Biblioteka_Narodowa_Polona (12.01.2017).
 • Free ebooks by Project Gutenberg. Pobrane z: http://www.gutenberg.org/wiki/ Main_Page (12.01.2017).
 • Informacje o Google Books. Pobrane z: https://books.google.pl/intl/pl/googlebooks/facts.html (12.01.2017).
 • Kwestie prawne. Pobrane z: http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/ kwestie-prawne/ (12.01.2017).
 • Lista źródeł danych. Pobrane z: http://fbc.pionier.net.pl/pro/zrodla/#listsheader (12.01.2017).
 • Najczęściej zadawane pytania. W: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Pobrane z: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/text?id=faq (12.01.2017).
 • O FBC. Pobrane z: http://fbc.pionier.net.pl/pro/informacje-ogolne/ (12.01.2017).
 • O Polonie. Pobrane z: https://polona.pl/ (12.01.2017).
 • Public Domain Mark 1.0. Pobrane z: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ (12.01.2017). Regulamin Biblioteki Cyfrowej WBP w Lublinie. Pobrane z: http://bc.wbp. lublin.pl/dlibra/text?id=regulations (12.01.2017).
 • Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pobrane z: http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/biblioteka-cyfrowa/regulamin (12.01.2017). Szczepańska, B.: Prawo autorskie – ochrona dzieł elektronicznych . Pobrane z: http://bbc.uw.edu.pl/Content/4/04.pdf (13.06.2017).
 • Terms of Use. Pobrane z: http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Terms_of_ Use (12.01.2017).
 • Usage Guidelines for Metadata. Pobrane z: http://www.europeana.eu/portal/pl/ rights/metadata.html (12.01.2017).
 • Warunki korzystania z usługi Google Play. Pobrane z: https://play.google.com/ intl/pl_pl/about/play-terms.html (12.01.2017).
 • Zasady udostępniania, gromadzenia i zabezpieczania kolekcji. Pobrane z: http://kpbc.umk.pl/dlibra/text?id=polityka (12.01.2017).
 • Znak domeny publicznej 1.0. Pobrane z: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.pl (12.01.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-064e8b59-647e-4a83-adce-72be045626b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.