Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 8 | 179-188

Article title

"Tańczący z Popperem". Dembski o sprawdzalności

Content

Title variants

EN
"Dances with Popper": An Examination of Dembski's Claims on Testability

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W odniesieniu do sporu o naukowość darwinowskiej teorii ewolucji oraz teorii inteligentnego projektu Autor dokonuje przeglądu kluczowych pojęć filozofii Karla Poppera, jak falsyfikowalność, sprawdzalność czy obalalność teorii. Ma to na celu sprawdzenie poprawności stosowania tych pojęć w argumentacji Williama Dembskiego, który jest zwolennikiem teorii inteligentnego projektu. Dembski w swoich wywodach na temat obalalności tej teorii powołuje się właśnie na Poppera, Autor wykazuje jednak, że Dembski zniekształca Popperowską koncepcję falsyfikowalności. Zwraca ponadto uwagę, że Dembski błędnie zarzuca darwinizmowi nieobalalność, i dowodzi, że nawet w świetle własnych kryteriów Dembskiego teoria inteligentnego projektu okazuje się niefalsyfikowalna.
EN
Referring to the controversy over scientific status of Darwinian theory of evolution and intelligent design theory, author reviews the key notions in the philosophy of Karl Popper, such as falsifiability, testability or refutability of a theory. His aim is to check the accuracy of the use of these notion in the argumentation of William Dembski who is a proponent of intelligent design theory. Dembski invokes Popper in his argumentation regarding refutability of this theory, but author shows that Dembski distorts Popperian concept of falsifiability. He indicates also that Dembski’s objection that Darwinism is unrefutable is mistaken and proofs that even in the light of Dembski’s own criterions the theory of intelligent design turns out to be unfalsifiable.

Year

Volume

8

Pages

179-188

Physical description

Contributors

References

  • Karl POPPER, „Metaphysics and Criticizability”, w: David MILLER (ed.), Popper Selections, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1985 (1958), s. 214.
  • William A. DEMBSKI, The Design Revolution, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois 2004.
  • William A. DEMBSKI, „Is Intelligent Design Testable?”, MetaViews 2001, http://www.arn.org/docs/dembski/wd_isidtestable.htm (08.04.2011).
  • Karl POPPER, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, przeł. Stefan Amsterdamski, PWN, Warszawa 1999.
  • Karl POPPER, Conjectures and Refutations, 5th ed., Routledge 1992.
  • William A. DEMBSKI, „Converting Matter into Mind”, http://www.arn.org/docs/dembski/wd_convmtr.htm (08.04.2011).
  • Wesley R. ELSBERRY, „Typing Monkeys: History of an Idea”, http://www.antievolution.org/people/wre/essays/typing.txt (08.04.2011).
  • Karol DARWIN, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0651b5fa-9d1c-4e1a-b87a-57411f3b3238
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.