Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 468 | 198-204

Article title

Wnioskowanie o wpływie procesu badawczego na poziom wskaźnika odpowiedzi

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji wpływu procesu badawczego na gotowość współpracy z ankieterem wśród polskich gospodarstw domowych. Podstawą analizy były wyniki historii kontaktów z jednostkami wylosowanymi do badania ankietowego, zrealizowanego w 2013 r. na losowej próbie ponad 34 tys. gospodarstw domowych. Za efekt procesu badawczego przyjęto liczbę odmów odpowiedzi na stawiane w kwestionariuszu pytania. Za zmienną zależną przyjęto liczbę prób nakłaniania do współpracy podjętą przez ankietera, zanim zrealizowano wywiad. Wykorzystano podejście wielopoziomowe, w którym jako zmienną niezależną drugiego poziomu uwzględniono status społeczno-ekonomiczny respondenta. Wyniki wskazały, że wprawdzie wyższy status społeczno-ekonomiczny ograniczał gotowość do współpracy z ankieterem, to jednak łagodził jej wrażliwość na negatywny wpływ procesu badawczego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06565ebb-1520-4210-bcaa-7fbb92beefb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.