Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 5 | 3(16) | 133-142

Article title

Społeczeństwo informacyjne w Polsce a potrzeby i gotowość członków społeczeństwa do udziału w kształceniu na odległość

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, iż we współczesnym społeczeństwie polskim istnieje zarówno potrzeba, jak i gotowość do wdrażania kształcenia na odległość przy pomocy nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Cytowane badania i dokumenty strategiczne przedstawiają obraz społeczeństwa, które nie tylko posiada coraz więcej narzędzi i umiejętności niezbędnych do kształcenia na odległość, ale coraz bardziej świadomie podchodzi do własnego rozwoju i idei uczenia się przez całe życie. Istnieje wiele przeszkód do pokonania, jednak dzisiaj nikt już nie wątpi, że kształcenie na odległość jest ważnym uzupełnieniem formalnych procesów kształcenia na każdym etapie życia, a nieraz jest jedną z niewielu form pozwalających na wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy i rozwoju umiejętności.

Keywords

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaiu

References

 • Bednarek, E. Lubina, Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki”. Warszawa 2008, PWN
 • Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973
 • Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L.W., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. WAiP, 2006
 • “Consumers of Tomorrow. Insights and Observations about Generation Z”, November 2011, Source: Grail Research Analysis http://grailresearch.com/pdf/ContenPodsPdf/Consumers_of_Tomorrow_Insights_and_Observations_About_Generation_Z.pdf
 • Europe and the Global Information Society: Bangemann Raport Recommendations to the European Council z 1994 r. http://www.epractice.eu/files/media/media_694.pdf
 • http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/pdfs/SpoleczenstwoInformacyjne.pdf
 • „Kształcenie dorosłych. Informacje i opracowania statystyczne.” GUS, Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa 2009, Kierujący Grażyna Marciniak – Dyrektor Departamentu Badań Społecznych Publikacja dostępna pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_WZ_ksztalcenie_doroslych.pdf
 • Kształcenie ustawiczne – kierunek na wiedzę” Elżbieta Roszko, Iwona Wieczorek, Justyna Wiktorowicz Recenzja naukowa: dr hab. Bogusława Urbaniak, www.eduplus.eu
 • Kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Idea kształcenia ustawicznego i jej rola w rozwoju zawodowym człowieka. Opracowała: Małgorzata Sinior http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_ksztalcenie_ustawiczne.pdf
 • Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Tomasz Białobłocki, Janusz Moroz, Maria Nowina Konopka, Lech W. Zacher, WAiP, 2006
 • „Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007-2011” Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2012, Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominika Rozkruta. Publikacja dostępna na http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2007-2011.pdf
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Streszczenie, MSW grudzień 2008 www.msw.gov.pl/download/56/.../Streszczenie.pdf
 • The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Daniel Bell. New York: Basic Books, 1973, ISBN 0-465-01281-7

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0659e14b-cda7-47f7-8913-eafb8e9545dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.