PL EN


Journal
2012 | 3 | 373–378
Article title

Zastosowanie biosensorów w diagnostyce choroby nowotworowej

Content
Title variants
EN
The application of biosensors in tumor diagnostics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według raportu WHO, nowotwory są jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie i odpowiadają za około 13% wszystkich zgonów (z 7,6 milionów zgonów) [1]. Jednym z powodów jest późna wykrywalność choroby nowotworowej. Obecnie wydaje się, że dobrym rozwiązaniem tego problemu, mogą być biosensory. Są to urządzenia składające się z dwóch podstawowych elementów: biologicznego, reagującego z badaną substancją oraz analitycznego, generującego i przetwarzającego sygnał. W tym opracowaniu omówiono najpopularniejsze rodzaje biosensorów i metodykę ich działania. Wskazano także przykłady zastosowania biosensorów, skupiając się na perspektywach ich wykorzystania w diagnostyce choroby nowotworowej.
EN
According to WHO report, cancer is one of the leading reasons of human death worldwide, accounting for around 13% of all deaths (7,6 million all deaths)[1]. One of the causes is late diagnosis of cancer. Recently, biosensors seem to be a good solution to help solve that problem. Biosensors are devices consisting of two components: a biological one, which reacts with analyzed substance, and an analitical component, which generates and transduces the signal. The paper is discussing about the most popular biosensor types and the way they work. It also shows examples of use, with impact on perspectives concerning cancer diagnosis.
Journal
Year
Issue
3
Pages
373–378
Physical description
Contributors
author
  • Koło Naukowe “Bio-Tech” Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Koło Naukowe “Bio-Tech” Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-065b42e7-fe4a-469b-a632-9f0939a4e30d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.