Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 117-130

Article title

Czynniki wzmacniania międzynarodowej pozycji rynkowej polskich przedsiębiorstw budowalnych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena czynników determinujących działalność polskich przedsiębiorstw budowlanych za granicą. Analiza przeprowadzona została w oparciu o materiał badawczy zgromadzony w 2011 roku w trakcie badań ankietowych w 150 przedsiębiorstwach działających na rynku budowlanym. Dokonano celowego doboru próby ze zbiorowości średnich i dużych podmiotów wykonujących roboty budowlane i producentów materiałów budowlanych. Kryterium doboru, oprócz wielkości zatrudnienia i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, specjalizacji w różnych rodzajach wykonawstwa budowlanego i produkcji materiałów budowlanych - było realizowanie działalności poza granicami Polski. Badaniu poddano pięć obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw – ludzi, kulturę organizacyjną, technologię, produkty, sprzedaż i współpracę - decydujących o zaistnieniu i (lub) umocnieniu pozycji. Odniesienie sukcesu na rynku międzynarodowym uzależnione było w największym stopniu od wysokich umiejętności zasobów ludzkich zarówno kierowników, jak i pracowników. Podobnie wysokie oceny charakteryzowały wymagania dotyczące cech produktów, szczególnie jakości i dostosowania do potrzeb klientów. Ocena obu segmentów rynku UE - krajów założycielskich i pozo-stałych - potwierdziła tendencje spotykane także w innych branżach i dotyczące stosunkowo dużej akceptacji i doświadczeń związanych z ekspansją do krajów Europy Zachodniej. Dla polskiego sektora budownictwa dominujący pozostaje rynek niemiecki. Należy jednak przypuszczać, że ze względu na postępującą inte-grację oraz mały kulturowy dystans, rynek nowych krajów UE będzie naturalnym obszarem wzrostu aktywności.

Year

Issue

1

Pages

117-130

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06658731-7464-4a24-b2fc-d04d32d66572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.