Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 4/2006 (14) | 7-18

Article title

Powtarzalność wyników gospodarowania sektora bankowego w Polsce

Content

Title variants

EN
Persistent performance of the banking sector in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł opisuje zjawisko powtarzalności wyników gospodarowania w sektorze banków komercyjnych w Polsce. Użycie zestawu danych z lat 1994-2004 i tradycyjnej nieparametrycznej metodologii badawczej dostarczyło silnych argumentów na rzecz hipotezy o jego występowaniu. Wartości obliczonych statystyk testowych wskazują na relatywnie większą siłę zjawiska powtarzalności efektów gospodarowania w początkowych i końcowych latach przyjętego horyzontu analizy. Sugerują też, że w jego kształtowaniu istotną rolę odgrywają zmiany ogólnej kondycji sektora.
EN
This study investigates persistence in the performance of commercial banks in Poland. Using a data over the period 1994-2004 and a traditional non-parametric methods based on contingency tables, the author evidenced severe performance persistence. Persistence measures reached high during the mid 1990s and after 2002. Time series patterns for test statistics suggested that the persistent performance of Polish banks was influenced by the financial standing of the banking industry.

Keywords

Year

Issue

Pages

7-18

Physical description

Dates

published
2006-12-15

Contributors

 • WSPiZ im. L. Koźmińskiego

References

 • Agarwal, V. N.Y. Maik. 2000. Multi-Period Performance Persistaence Analysis of Hedge Funds. Journal of Financial and Quantitative Analyisis, Vol. 35, No. 3, s. 327-342,
 • Berger, A.N., Bonime, S.D., Covitz, D.M. i D. Hancock. 2000. Why Are Bank Profits so Persistent? The Roles of Product Market Competition, Informational Oapcity, and Regional Macroeconomic Shock. Journal of Banking and Finance, Vol. 24, s. 1203-1235.
 • Bers, M.K. i J. Madura. 2000a. The Performance Persistence of Closed-End Funds. The Financial Review, Vol. 35, Issue 3, s. 33-51.
 • Bers, M.K. i J. Madura. 2000b. Why Does Performance Presistence Vary Among Closed End Funds? Journal of Financial Services Research, Vol. 17, No. 2, s. 127-147.
 • Brown, S.J. i W.N. Goetzmann. 1995. Performance Persistence. The Journal of Finance. Vol. L, No. 2, s. 679-698.
 • Carpenter, J.N. i A.W Lynch. 1999. Survivorship Bias and Attrition Effects in Measures of Performance Persistence. Journal of Financial Economics, Vol. 54, s. 337-374.
 • Cebenoyan, A.S., Cooperman, E.S. i C.A. Register. 2004. S&L Performance Persistence, Moral Hazard and Market Discipline. Managerial Finance, Vol. 30, No. 9, s. 56-69.
 • Jackowicz, K. 2004. Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania. Warszawa: Wydwanictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 • Jackowicz, K. i O. Kowalewski. 2002. Koncentracja działalności sektora bankowego w Polsce w latach 1994-2000. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Jackowicz, K. i W. Kuryłek. 2004. Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji. Bank i Kredyt, nr 2, s. 38-52.
 • Riahi-Belkaoui, A. i F.K. Alnajjar. 2002. Multinationality as a Determinant of Eamings Persistence. Managerial Finance, Vol. 28, No. 3, s. 83-96.
 • Tonks, I. 2005. Performance Persistence of Pension-Fund Managers. The Journal of Business, Vol. 78, No. 5, s. 1917-1942.
 • Young, M.S. i R.A. Graff. 1996. Systemic Behavior in Real Estate Investment Risk: Performance Persistence in NCREIF Returns. The Journal of Real Estate Research, Vol. 12, No. 3, s. 369-381.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-066b725d-d44b-47b6-a581-f9806c604696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.