Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 108 | 2 | 243-249

Article title

Dwie monografie piśmiennictwa o Zagładzie. Rec.: Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. Warszawa 2012. – Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003). Kraków (2013)

Title variants

EN
Two Monographs on Writing about Holocaust. Review: Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968). Pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka. Warszawa 2012. – Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003). Kraków (2013)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja jest omówieniem dwóch publikacji naukowych: „Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968)” pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka oraz Bartłomieja Krupy „Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003)”. Obydwie książki są obszernymi, bogatymi materiałowo monografiami piśmiennictwa poświęconego zagładzie Żydów. Recenzentka dokonuje rekapitulacji problematyki obydwu książek, ale również wchodzi w spór z niektórymi tezami, które zostały w nich sformułowane.
EN
The review discusses two academic publications, namely “Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (Polish Literature against Holocaust <1939–1968>)” edited by Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska and Jacek Leociak, and Bartłomiej Krupa’s “Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003) (Relating Holocaust. Polish Prose and Historiography against the Holocaust <1987–2003>).” Both books are comprehensive monographs on writing about Jews extermination, richly illustrated with source materials. The reviewer offers a recapitulation of the problems contained in the two books and also enters into polemics with some theses expressed in them.

Year

Volume

108

Issue

2

Pages

243-249

Physical description

Dates

printed
2017-06-23

Contributors

  • Uniwersytet Gdański

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0031-0514

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06723211-3bc2-4758-9a4a-1a384bca6561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.