Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6 | 6-35

Article title

Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa jako część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego

Authors

Content

Title variants

EN
The industrial heritage of Żyrardów as part of the potential of cultural tourism of the West Mazovia Region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje część potencjału turystyki kulturowej Mazowsza Zachodniego poprzez przybliżenie najważniejszych informacji o dziedzictwie przemysłowym Żyrardowa. Dokonano ogólnej charakterystyki dziedzictwa przemysłowego miasta m.in. poprzez prezentację jego położenia, historii czy elementów składowych. W dalszej części artykułu omówiono również działania, które wspomagają rozwój turystyki, w tym turystyki kulturowej na omawianym obszarze. Na koniec dokonano oceny możliwość wykorzystania dziedzictwa przemysłowego Żyrardowa przy tworzeniu oferty promującej potencjał turystyki kulturowej na obszarze Mazowsza Zachodniego.
EN
This article presents a part of potential of cultural tourism in the West Mazovia Region by bringing important information about the industrial heritage of Żyrardów. The paper presents basic information about the industrial heritage of the city – particularly about its location, history and components. In the next part of the paper were talked over the activities which support the development of tourism, including cultural tourism in the concerned area. At the end the author estimated the possibility of the using the industrial heritage in Żyrardów in creating offers promoting the potential of cultural tourism in the area of West Mazovia Region.

Year

Issue

6

Pages

6-35

Physical description

Dates

published
2014-06-01

Contributors

author
  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06724c1f-2412-41e3-bc61-7077008af9ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.