Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 5 | 161-179

Article title

Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) F.G. Paleari, F.D. Finchama, C. Regalii

Content

Title variants

EN
Polish adaptation of F.G. Paleari, F.D. Fincham and C. Regalia’s Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS)

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wyniki prac nad polską adaptacją Skali Przebaczenia Małżeńskiego (The Marital Offence-Specific Forgiveness Scale – MOFS) F.G. Paleari, F.D. Finchama oraz C. Regalii (2009). Przedstawiono właściwości psychometryczne polskiej wersji MOFS. Otrzymane rezultaty są porównywalne z danymi dla wersji oryginalnej narzędzia i potwierdzają, że polska wersja skali MOFS może mieć zastosowanie w badaniach naukowych. Skala składa się z 10 itemów tworzących 2 wymiary: Uraza-Unikanie oraz Życzliwość. Od strony psychometrycznej opracowana została w badaniach 745 osób. Współczynniki zgodności wewnętrznej (α-Cronbacha) dla poszczególnych wymiarów wyniosły odpowiednio 0,87 dla wymiaru Uraza-Unikanie i 0,72 dla wymiaru Życzliwość.
EN
The following article outlines the results of academic endeavours to develop a Polish adaptation of F.G. Paleari, F.D. Fincham and C. Regalia’s Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS). The results obtained through the Polish version are comparable to those obtained with the help of the original research tool, which proves that the Polish MOFS scale adaptation can be successfully used for research purposes. The scale consists of 10 items covering two dimensions: Benevolence and Resentment-Avoidance. The scale testing the procedure involved a research sample consisting of 745 people. The Cronbach’s alpha coefficient oscillated between 0.72 and 0.87.

Journal

Year

Issue

5

Pages

161-179

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Psychologii KUL JPII
 • Instytut Psychologii KUL JPII

References

 • Allemand M., Amberg I., Zimprich D., Fincham F.D., The Role of Trait Forgiveness and Relationship Satisfaction in Episodic Forgiveness, “Journal of Social and Clinical Psychology” 2007, 34, 199–217.
 • Bedyńska S., Książek, M., Statystyczny drogowskaz: praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa 2012.
 • Brudek P., Sękowski, M., Zdolność do przebaczania doznanych krzywd, w: K. Chałas (red.), Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej, Lublin (w druku).
 • Brudek P., Steuden S., Rola przebaczania w bliskich relacjach u osób starszych. Referat wygłoszony na „I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej: Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka”, Poznań 2014.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1999.
 • Davis D.E., Hook J.N., Van Tongeren D.R., Gartner A.L., Worthington E.L., Can religion promote virtue?: A more stringent test of the model of relational spirituality and forgiveness, “International Journal for the Psychology of Religion” 2012, 4, 252–266.
 • Drwal R.Ł., Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Warszawa 1995.
 • Emmons R.A., Colby P.M., Kaiser H.A., When losses lead to gains: Personal goals and the recovery of meaning, w: P.T.P. Wong, P.S. Fry (red.), The human quest for meaning, Mahwah 1998, 163–178.
 • Emmons R.A., Personality and forgiveness, w: M. McCullough, K. Pargament, C. Thorensen (red.), Forgiveness: Theory, research, and practice, New York 2000, 156–178.
 • Enright R.D., Fitzgibbons R.P., Moral, philosophical, and religious roots of forgiveness, w: R.D. Enright, R.P. Fitzgibbons (red.), Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope, Washington 2000, 253–266.
 • Fincham F.D., Beach S.R., Davila J., Longitudinal relations between forgiveness and conflict resolution in marriage, “Journal of Family Psychology” 2007, 3, 542–545.
 • Fincham F.D., Beach S.R., Forgiveness in marriage: Implications for psychological aggression and constructive communication, “Personal Relationships” 2002, 3, 239–251.
 • Fincham F.D., Hall J., Beach S.R., Forgiveness in marriage: Current status and future directions, “Family Relations” 2006, 4, 415–427.
 • Fincham F.D., Hall J.H., Beach S.R.H., Till lack of forgiveness doth us part: Forgiveness in marriage, w: E.L. Worthington (red.), Handbook of forgiveness, New York 2005, 207–226.
 • Hoyt W.T., McCullough M.E., Issues in the multimodal measurement of forgiveness, w: E.L. Worthington (red.), Handbook of Forgiveness, New York 2005, 109–123.
 • Januszewski A., Modele równań strukturalnych w metodologii badań psychologicznych. Problematyka przyczynowości w modelach strukturalnych i dopuszczalność modeli, „Studia z Psychologii w KUL” 2011, 17, 213–245.
 • Januszewski A., Temperamentalne wskaźniki układów dopamin- oraz serotonin-ergicznego a poczucie dolegliwości somatycznych w świetle wyników badań młodzieży, w: K. Janowski, A. Cudo (red.), Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne, Lublin 2009, 98–114.
 • Kunce A., O lękach wobec gestu nieprzebaczenia, „Kultura Współczesna” 2012, 4, 209–213.
 • Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I., Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody, Psychologia Społeczna 2007, 2, 164–176.
 • Lawler-Row K.A., Scott C.A., Raines R.L., Edlis-Matityahou M., Moore E.W., The varieties of forgiveness experience: Working toward a comprehensive definition of forgiveness, “Journal of Religion and Health” 2007, 2, 233–248.
 • Martin-Prével M., Rozwiedzeni wciąż kochają, Poznań 2013.
 • McCullough M.E., Bellah C.G., Kilpatrick S.D., Johnson J.L., Vengefulness: Relationships with forgiveness, rumination, well-being, and the Big Five, “Persona­lity and Social Psychology Bulletin” 2001, 5, 601–610.
 • McCullough M.E., Bono G., Root L.M., Religion and forgiveness, w: R.F. Paloutzian, C.L. Park (red.), Handbook of the psychology of religion and spirituality, New York 2005, 394–411.
 • McCullough M.E., Forgiveness as human strength: Theory, measurement, and links to well-being, “Journal of Social and Clinical Psychology” 2000, 1, 43–55.
 • McCullough M.E., Forgiveness: Who does it and how do they do it?, “Current Directions in Psychological Science” 2001, 6, 194–197.
 • McCullough M.E., Hoyt W.T., Rachal K.C., What we know (and need to know) about assessing forgiveness constructs, w: M.E. McCullough, K.I. Pargament, C.E. Thoresen (red.), Forgiveness: Theory, research, and practice, New York 2000, 65–88.
 • McCullough M.E., Kurzban R., Tabak B.A., Cognitive systems for revenge and forgiveness, “Behavioral and Brain Sciences” 2013, 36, 1–15.
 • McCullough M.E., Pargament K.I., Thoresen C.E., The psychology of forgiveness: History, conceptual issues, and overview, w: M.E. McCullough, K.I. Pargament, C.E. Thoresen (red.), Forgiveness: Theory research and practice, New York 2000, 1–14.
 • McCullough M.E., Witvliet C.V.O., The psychology of forgiveness, w: C.R. Snyder (red.), Handbook of Positive Psychology, New York 2001, 446–458.
 • McCullough M.E., Worthington Jr E.L., Rachal K.C., Interpersonal forgiving in close relationships, “Journal of Personality and Social Psychology” 1997, 2, 321–336.
 • McCullough M.E., Worthington Jr E.L., Religion and the forgiving personality, “Journal of Personality” 1999, 6, 1141–1164.
 • Mellibruda J., Pułapka nie wybaczonej krzywdy, Warszawa 1997, 19992.
 • Paleari F.G., Regalia C., Fincham F., Marital quality, forgiveness, empathy, and rumination: A longitudinal analysis, “Personality and Social Psychology Bulletin” 2005, 3, 368–378.
 • Paleari F.G., Regalia C., Fincham F.D., Measuring offence-specific forgiveness in marriage: the Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS), “Psychological Assessment” 2009, 2, 194–209.
 • Pettigrove G., Is Virtue Ethics Self-Effacing?, “The Journal of Ethics” 2011, 3, 191–207.
 • Pleśniak A., Wybór metody estymacji w budowie skali czynnikowej, „Wiadomości Statystyczne” 2009, 11, 1–17.
 • Sagan A., Model pomiarowy satysfakcji i lojalności, „StatSoft Polska” 2003, 75–85.
 • Strelan P., Covic T., A review of forgiveness process models and a coping framework to guide future research, “Journal of Social and Clinical Psychology” 2006, 10, 1059–1085.
 • Thompson L.Y., Snyder C.R., Measuring forgiveness, w: S.J. Lopez, C.R. Snyder (red.), Positive psychological assessment: A handbook of models and measures, Washington 2003, 301–312.
 • Tripathi A., Mullet E., Conceptualizations of forgiveness and forgivingness among Hindus, “The International Journal for the Psychology of Religion” 2010, 4, 255–266.
 • Worthington E.L., More questions about forgiveness: Research agenda for 2005–2015, w: E.L. Worthington (red.), Handbook of forgiveness, New York 2005, 557–575.
 • Worthington T.A., The pyramid model of forgiveness: Some interdisciplinary speculations about unforgiveness and the promotion of forgiveness, w: E.L. Worthington Jr. (red.), Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perspectives, Philadelphia 1998, 107–137.
 • Zechmeister J.S., Romero K., Victim and offender accounts of interpersonal conflict: Autobiographical narratives of forgiveness and unforgiveness, “Journal of Personality and Social Psychology” 2002, 4, 675–686.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06763dc8-e6b5-4d28-a0be-d777e8ef88de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.