Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 29-53

Article title

Wybrane polskie serie poetyckie i wydania wzorcowe poezji dla uczniów i nauczycieli do 1939 roku. Aspekty edytorskie i kulturowe

Authors

Content

Title variants

EN
Selected Polish Poetry Series and Standard Editions of Poetry for Students and Teachers until 1939. Editorial and Cultural Aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor artykułu opisuje poetyckie serie wydawnicze publikowane przez polskich wydawców na przełomie XIX i XX w. oraz w okresie II Rzeczpospolitej (1918–1939). Szczególna ważne są w tym zakresie osiągnięcia Towarzystwa Wydawniczego Jakuba Mortkowicza Towarzystwa Wydawniczego „Ignis”, „Księgarni F. Hoesicka” oraz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W artykule wykorzystano źródła historyczne: katalogi wydawnicze, foldery reklamowe i materiały z czasopism fachowych i ogólnych. Autor pokazuje serie wydawnicze jako faktory życia literackiego, a politykę wydawniczą opisuje jako element kreowania kultury narodowej.
EN
The article presents poetry book series published by Polish publishers at the turn of the XX century and during the Second Republic (1918–1939). Particularly important in this area are achievements of James Mortkowicz’s Publishing Society (Towarzystwo Wydawnicze Jakuba Mortkowicza), “Ignis” Publishing Society (Towarzystwo Wydawnicze “Ignis”), F. Hoesick’s Bookstore (“Księgarnia F. Hoesicka”) and Department of the National Ossoliński Institute (Zakład Narodowy im. Ossolińskich). In the article historical sources were used such as publishing catalogues, advertising brochures and materials from professional and general journals. The article presents publication series as a factor driving the literary life, and the editorial policy as an element of national culture creation.

Year

Volume

10

Issue

Pages

29-53

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Katedra Informatologii i Bibliologii, Uniwersytet Łódzki

References

 • „Nowiny Wydawnicze z Literatury, Nauki i Plastyki” 1932, nr 1; 1938, nr 1.
 • Andre Lucjan, Jaskinia Platona, Warszawa [1929].
 • Andre Lucjan, Szlakiem niepodległych, Warszawa [1929].
 • Biblioteka Medycka [prospekt wydawniczy], [b.m. b. d.].
 • Biblioteka Narodowa. Katalog, Krakowska Spółka Wydawnicza, [1931].
 • Czarnowska Maria, Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1501–1965,Warszawa 1967.
 • Dubowik Henryk, Działalność wydawnicza „Biblioteki Polskiej”, [w:] Biblioteka Polska. Bydgoska oficyna wydawnicza w latach 1920–1939, pod red. Andrzeja Szwalbe, Bydgoszcz 1983, s. 29–53.
 • Dunin Janusz, Rozwój cech polskiej książki literackiej XIX–XX wieku, Łódź 1982.
 • Dynak Władysław, Literatura piękna w obiegu szkolnym, Wrocław 1978.
 • Dynak Władysław, Serie wydawnicze [w:] Słownik literatury polskiej XIX pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej, Wrocław 2009, s.878–881.
 • Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. Aleksander Birkenmajer, Bronisłąw Kocowski, Jan Trzynadlowski Wrocław 1971.
 • F. West w Brodach. Wywiad z p. F. Westem juniorem, „Przegląd Księgarski” 1925, nr 9, s. 258–263.
 • Główny katalog „Biblioteki Powszechnej” oraz innych wydawnictw Księgarni Nakładowej W. Zukerkandla w Złoczowie (Małopolska), Złoczów 1928r.
 • Jachowski Jan, Wspomnienia poznańskiego księgarza i wydawcy, Poznań 1959.
 • Jaworski Kazimierz A., W kręgu „Kameny” Lublin 1965.
 • Jedrych Alicja, Polskie serie literackie w XIX wieku. Spis chronologiczny, Łódź 2015.
 • Jędrych Alicja, Polskie serie literackie i paraliterackie 1901–1939, Łódź 1991.
 • Katalog „ Wielkiej Biblioteki”, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1935.
 • Katalog Biblioteki Narodowej w sześćdziesięciolecie serii 1919–1979, Wrocław 1979.
 • Katalog Biblioteki Narodowej za lata 1979–1996, Wrocław 1997.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1 listopada 1927, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 10 września 1930, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1931.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 15 marca 1931, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1931.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 15 sierpnia 1924, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 20 lutego 1929, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1929.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 25 lipca 1926, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1926.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 26 marca 1927, Księgarnia Jagiellońska, 1927.
 • Katalog Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 6 grudnia 1926, Krakowska Spółka Wydawnicza, 1926.
 • Katalog książek nakładowych, komisowych Księgarni Feliksa Westa w Brodach 1848–1908, Brody 1908.
 • Katalog książek wydanych nakładem Feliksa Westa w Brodach, Brody [b. d.]
 • Katalog polskich wydawnictw seryjnych i biblioteczek szkolnych w układzie alfabetycznym według tytułów, Warszawa 1938.
 • Katalog Wydawnictw J. Mortkowicza – 1939, Warszawa 1939.
 • Keil Ignacy, Oryginalne typy wydawnicze w Polsce, „Przegląd Księgarski” 1929, nr 519, s. 794–798.
 • Kłak Tadeusz, Miasto poetów. Poezja lubelska 1918–1939, Tarnów–Lublin 2001.
 • Kowalewska Jadwiga, Literatura piękna w edycjach lat 1914–1918 (próba charakterystyki polskiego repertuaru wydawniczego), „Roczniki Biblioteczne” 1980, z. 2, s. 219–247.
 • Kwiatkowski Jerzy, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2012.
 • Mlekicka Marianna, Jakub Mortkowicz – księgarz i wydawca, Wrocław 1974.
 • Mortkowicz Jakub, Piękna książka a PWK, „Przegląd Księgarski” 1929, nr 31, s. 465–468.
 • Muszkowski Jan, Dwudziestopięciolecie działalności Jakóba Mortkowicza (1903–-1928), „Przegląd Księgarski” 1928, nr 47, s. 741–752.
 • Muszkowski Jan, Jakub Mortkowicz, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 40, s. 5.
 • Orkan Władysław, Wydawnictwa Księgarni A. Staudachera i Sp.(Marian Haskler) w Stanisławowie, [w:] Rozumowany katalog wydawnictw własnych i komisowych Księgarni A. Staudachera i Sp.(Marian Haskler) w Stanisławowie, Stanisławów 1908, s. 3.
 • Przyczynki do dziejów księgarstwa polskiego. Dziesięć lat wydawnictwa „Biblioteki Narodowej”, „Przegląd Księgarski” 1929, nr 2, s. 24–27.
 • Przygodne odchylenia czy planowa akcja? Wywiad z kierownikiem firmy F. Hoesick, „Przegląd Księgarski” 1928, nr 27, s. 421–423.
 • Raczkowski Władysław, Kartki z historii i rozwoju księgarstwa w Małopolsce Wschodniej, „Przegląd Księgarski” 1925, nr 9, s. 231–237.
 • Recenzje i listy nakładów Księgarni Feliksa Westa w Brodach, Brody [b.d.].
 • Słownik pracowników książki polskiej, pod red. Ireny Treichel, Warszawa–Łódź 1972.
 • Sowiński Janusz, Typografia wytworna 1919ö1939, Wrocław 1995.
 • Stradecki Janusz, W kręgu Skamandra, Warszawa 1977.
 • Trzynadlowski Jan, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1817–1967, Wrocław 1967.
 • Z wystawy w Złoczowie, „Przegląd Księgarski” 1928, nr 31, s. 489–490.
 • Zamierzenia wydawnicze „Biblioteki Polskiej”, „Przegląd Księgarski” 1928, nr 1, s. 8–10.
 • Żółkiewski Stefan, Kultura literacka (1918–1932), Wrocław 1973.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0677a4eb-7047-4c33-a0a1-98e8a3fccf92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.