PL EN


2018 | 3 (19) | 65-81
Article title

Wpływ odrębności kulturowych na rozwój gospodarczy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do XX wieku włącznie ekonomia jako nauka w znikomym stopniu zajmowała się poszukiwaniem zależności pomiędzy kulturą a rozwojem gospodarczym. Wraz ze wzrostem ilości danych empirycznych i nasileniem się krytyki dotychczasowego rozwoju ekonomii w ramach nurtu ekonomii neoinstytucjonalnej zainteresowanie badaczy przedmiotowym obszarem rośnie. Obecnie brakuje jednak systemowego podejścia do badania omawianych wpływów i wydaje się, że przełamanie sytuacji w analizowanym obszarze będzie możliwe dopiero w momencie ponownego przemyślenia fundamentalnych założeń ekonomii jako nauki, opierających się w znacznym stopniu na wizji filozoficznej świata jeszcze z czasów Adama Smitha. Jest to o tyle istotne, że poszukiwanie odpowiedzi na temat pogłębiających się nierówności w rozwoju różnych społeczeństw ma rosnące znaczenie w zagrożonym niestabilnością świecie. Współczesny złożony świat wcale nie musi być bowiem tak płaski, jak to sugeruje Thomas L. Friedman
Year
Issue
Pages
65-81
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-067dc02e-959c-4507-82a4-9a7935be3d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.