PL EN


2014 | Nr 4(2) | 135-149
Article title

TERRORYZM GLOBALNY JAKO METODA POLITYCZNEJ WALKI I FORMA GWAŁTU

Content
Title variants
EN
GLOBAL TERRORISM AS A METHOD OF POLITICAL FIGHT AND A FORM OF RAPE
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Modern international community always faces problems and terrorism is ranked as a number one of these challenges. It can be traced back to ancient times. The foundation for terrorism emergence and development was in property and social inequalities, transformation of the well-established way of life, differences in the mentality, the objective need for changing the trajectory of the development, the growing gap between the rich and the poor inside the country and at the international level, rapid technical and technological progress, the commercialization of life and resulting moral decay.
PL
W artykule analizuje się terroryzm jako niebezpieczne zjawisko dla ludzkości stojące w jednym szeregu zagrożeń światowych obok jądrowego i ekologicznego. Międzynarodowy terroryzm staje się najbardziej rozpowszechnionym środkiem decyzji konfliktów w różnych regionach. W warunkach zaostrzenia kryzysu obejmującego polityczne, gospodarcze i społeczne życie na Ukrainie, można określić czynniki sprzyjające rozwojowy terroryzmu : kryminalizacja społeczeństwa, korupcja, niski poziom gospodarczy kraju, niezadowolenie z istniejących stosunków społecznych, wzrastający poziom przestępczości.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0687d450-335b-4143-a690-b906fe2d84a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.