Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 21 | 73 - 85

Article title

Obrazy rzeczywistości w kulturze 2.0 . Nowa perspektywa obserwacji w twórczości Józefa Robakowskiego

Content

Title variants

EN
Images of Reality in Culture 2.0. A New Perspective of Observation in the Works of Józef Robakowski

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ostatnie działania Józefa Robakowskiego skoncentrowane wokół mediów społecznościowych zwieńczyła wystawa Co jeszcze może się wydarzyć, która odbyła się w maju 2019 roku w Galerii Profile w Warszawie. Artykuł jest dokumentacją tej ekspozycji, prezentacją poszczególnych elementów dokumentacji Robakowskiego, jej ekspozycja oraz konteksty, które omawiane były w czasie wernisażu oraz na spotkaniu autorskim w czasie trwania wystawy.
EN
The most recent activities of Józef Robakowski focused on social media culminated in the exhibition What Can Still Happen, which took place in May 2019 at the Profile Gallery in Warsaw. The article comprises documentation of this exhibition, presentation of individual elements of Robakowski's own documentation, its exhibition and contexts, which were discussed during the opening and at the author's meeting during the exhibition.

Keywords

Year

Issue

21

Pages

73 - 85

Physical description

Contributors

 • Politechnika Łódzka

References

 • Bomanowska, Marzena i Alicja Cichowicz. W kręgu neoawangardy – Warsztat Formy Filmowej. Łódź: Muzeum Kinematografii, 2017.
 • Filiciak, Mirosław i Alek Tarkowski. Dwa zero: alfabet nowej kultury i inne teksty. Gdańsk, Warszawa: słowo/obraz terytoria, Narodowy Instytut Audiowizualny, 2014.
 • Keen, Andrew. Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
 • Rucińska, Agata i Waldemar Tatarczuk. Czego się dowiedziałeś z Facebooka? Białystok: Galeria Arsenał, 2018.
 • Anka LEŚNIAK
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • GRUPY ARTYSTYCZNE. PRZEMIANY W STRATEGIACH GRUP ARTYSTYCZNYCH W POLSCE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
 • Bibliografia
 • Baranowa, Anna. „Gruppa.” Dekada Literacka nr 12/13 (1993).
 • Bóg zazdrości nam pomyłek, red. Grupa Łódź Kaliska. Łódź: Muzeum Kinematografi i, 1999.
 • Chrzanowska-Pieńkos, Jolanta i Pieńkos Andrzej. Leksykon sztuki polskiej XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 1996.
 • Gorczyca, Łukasz. „Lokale dla bohemy.” Art and Business nr 4 (1998): 12.
 • Gnacikowska, Wioletta. „Goło, ale wesoło.” Gazeta Wyborcza [Łódź] nr 291, 1998.
 • Grupa Sędzia Główny, red. Karol Sienkiewicz. Zielona Góra: BWA Zielona Góra, 2008. Kat. wyst.
 • Gruppa, red. Maryla Sitkowska. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 1994. Kat. wyst.
 • Guzek, Łukasz. Performatyzacja sztuki. Sztuka performance i czynnik akcji w polskiej krytyce sztuki. Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2013.
 • Kluszczyński, Ryszard W. Obrazy na wolności, studia z historii sztuk medialnych. Warszawa: Instytut Kultury, 1998.
 • Koprowski, Marek. „Coś błyska przed awangardą.” Radar nr 21 (1987): 3.
 • Leśniak, Anka. „New Pop.” W New Pop, brak numeracji stron. Łódź: Łódź Kaliska Muzeum, 2004.
 • Markowska, Anna. Sztuka w Krzysztoforach: między stylem a doświadczeniem. Kraków: Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, 2000.
 • Młody Wrocław. Katowice: BWA Katowice, 1989. Kat. wyst.
 • Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939, red. Aleksander Wojciechowski. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1974.
 • Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, red. Aleksander Wojciechowski. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1992.
 • Pelkowska, Małgorzata. „Dziewczęta Przeszanowne.” Sztuka i Dokumentacja nr 3 (2010): 65-69.
 • Robakowski, Józef. Teksty Interwencyjne 1970-1995. Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1995.
 • Sarzyński, Piotr. „Przemarsz ptaszków. Gruppa i inne grupy.” Polityka nr 17 (2002): 57.
 • Słynne Pismo we Wtorek. Antologia z najlepszej strony, red. Grupa Ładnie. nr 4. Warszawa 2002.
 • Stokłosa, Bożenna. „O Gruppie jako o grupie.” Artelier nr 1 (1993).
 • Tomczyk Kurosawa, Józef. „Recenzja czyli sprawozdanie z imprezy.” Słynne Pismo we Wtorek nr 17 (1998).
 • Toruńska grupa fotografi czna „Zero-61”. Przypomnienie, red. Jan Kotłowski. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. Kat. wyst.
 • Wiktor, Mariola. „Łódź Kaliska z przekory.” Bywalec nr 74 (1999): 1.
 • Żywa Galeria. Łódzki progresywny ruch artystyczny 1969-1992, red. Józef Robakowski. Łódź: Łódzki Dom Kultury, 2000.
 • www.artysci-lodzkie.pl
 • www.grzenda.pl
 • motherboard.vice.com

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-068a4f0d-c9ed-44e9-bfa1-8ee7c82e8562
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.