Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 72-84

Article title

Wybrane aspekty współczesnych zespołów mieszkaniowych na przykładzie najnowszych realizacji na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

Content

Title variants

EN
Selected Aspects of Present-Day Housing Complexes on the Example of the Most Recent Estates Built of the Upper Silesian Metropolitan Area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano metodę oraz wstępne wyniki badań współczesnych zespołów mieszkaniowych na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Przeprowadzone przez autorów artykułu badania mają na celu konfrontację najnowszych realizacji z podstawowymi elementami teorii urbanistyki. Gromadzony materiał badawczy poddany zostaje analizie ilościowej i jakościowej, co pozwoli autorom przedstawić syntetyczny obraz współcześnie realizowanej zabudowy mieszkaniowej. Efektem końcowym trwających badań jest utworzenie katalogu realizacji mieszkaniowych opatrzonego komentarzem. Katalog posłuży jako materiał dydaktyczny w procesie kształcenia architektów i urbanistów, a także może być pomocny podmiotom prywatnym i publicznym w procesie planowania zabudowy mieszkaniowej. W artykule przedstawiono obecne tendencje panujące we współczesnym budownictwie mieszkaniowym, metodę badań wraz z uzasadnieniem przyjętych kryteriów doboru i wskaźników oraz karty katalogowe wybranych realizacji
EN
This paper presents a method and preliminary results of the studies on modern housing complexes erected on the area of the Upper Silesian Metropolitan Association. Research conducted by the authors was intended to compare the most recently built complexes to basic elements of the theory of urban planning. The collected research material was subjected to quantitative and qualitative analyses, which allowed the authors to present a synthetic picture of modern housing solutions. Creation of a catalogue of housing solutions, with commentaries, will be the final outcome of the ongoing research. The catalogue will be used for teaching purposes in the process of architect and urban planner education, and it can also be helpful in housing estate planning by private and public entities. This paper presents the current trends dominating in housing, the research method, with the justification of the assumed indicators and their selection criteria, and the catalogue cards of the selected estates.

Year

Issue

1

Pages

72-84

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

References

 • Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie Zespołów Mieszkaniowych, Arkady, 1985.
 • Balchin P., Rhoden M. (red.), Housing: The Essential Foundations, Routledge, London and New York, 2003.
 • Berghauser-Pont M., Haupt P., Spacemate: The Spatial Logic of Urban Density, Delft University Press Science, 2004.
 • Błażko A., Skrzypek-Łachińska M., Architektura mieszkaniowa: współczesne trendy projektowe w kształtowaniu domów mieszkalnych: poszukiwanie związków z tradycją, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004.
 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski, Obszary Metropolitalne w Polsce: Problemy Rozwojowe I Delimitacja, Raporty i analizy Euroreg nr 1/2009 (www.euroreg.uw.edu.pl, wrzesień 2012).
 • Chmielewski J. M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
 • Chmielewski J. M. (red.), Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, KUiGP PW, Warszawa, 1996.
 • Dybczyńska-Bułyszko A., Od kamienicy do biurowca, Oficyna wydawniczo-poligraficzna Gdam, Warszawa, 2005.
 • Gronostajska B.E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2007.
 • Janik M., Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Schloar, Warszawa, 2002.
 • Koek R., Maas W., Rijs J. Van, Far – Max excursions on density MVRDV, 010 Publishers Rotterdam, 2006.
 • Levy J. M., Contemporary Urban Planning, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006.
 • Pallado J., Architektura wielorodzinnych domów dostępnych, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2007.
 • Stachura E., Determinanty zmian w architekturze mieszkaniowej okresu transformacji w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009.
 • Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, PWN Warszawa, 1976.
 • Wojtkun G., Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2004.
 • Szafer T. P., Nowa Architektura Polska. Diariusz lat 1971-75, Arkady, Warszawa, 1979.
 • Wołoszyn M. A., Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005.
 • Zaniewska H., Kowalewski A., Thiel M., Barek R., Zrównoważony rozwój osiedli i zespołów mieszkaniowych w strukturze miasta. Kryteria i poziomy odpowiedzialności, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2008.
 • www.permeta.nl/spacemate
 • www.stat.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-068ca0bb-f771-4e20-8c64-c16889bd9810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.