Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 139-149

Article title

Collaboration and communication in a networked economy

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Współpraca i komunikacja w usieciowionej gospodarce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The networked economy is a result of the increasing specialization and productivity. The blurring of company boundaries enables potential for new competitive advantages. However, along with the growing networked economy, the complexity also increases. Methods: With their current study the German logistics association sheds a light on the most important trends of the networked and complex economy and the strategies of logistics and supply chain management (SCM) coping with them. Results and conclusions: This paper focuses on the collaboration of actors in logistics and supply chain management and the communication required for being successful. Furthermore, going beyond the study, the role of collaboration for innovation in logistics and SCM is considered, that has been neglected in literature so far. Finally, the paper concludes with a discussion reflecting the current state of collaboration in the context of its potential.
PL
Wstęp: Usieciowiona gospodarka jest wynikiem wzrastającej specjalizacji oraz produktywności. Zacieranie się granic przedsiębiorstw umożliwia uzyskiwanie nowych form przewagi konkurencyjnej. Jednak, wraz ze wzrostem usieciowanej gospodarki, wzrasta również jej złożoność. Metody: Prezentowana praca przybliża najważniejsze trendy usieciowionej i kompleksowej gospodarki, jak również odpowiadające na nie strategie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Wyniki i wnioski: Praca skupia się na współpracy aktorów w obrębie zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw oraz komunikacją niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Wychodząc dalej, została omówiona rola współpracy zakresie innowacji w logistyce oraz zarządzaniu łańcuchem dostaw, która - jak dotąd - jest stosunkowo słabo opisana w literaturze fachowej. Zaprezentowano również wnioski wraz z dyskusją na temat obecnego stanu współpracy w kontekście jej potencjalnych możliwości.

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

139-149

Physical description

Contributors

  • Technische Universität Darmstadt, Germany
author
  • Technische Universität Darmstadt, Germany

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-068df857-7f6e-48ad-b1ea-a43fd4447931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.