Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 61 | 5: Neofilologia | 47-66

Article title

Blogging as an Extensive Tool for English Phraseology Acquisition: Teaching the Semantic Aspect of Idioms with Blogs

Title variants

PL
Blogging jako wielostronne narządzie w akwizycji angielskiej frazeologii. Nauczanie semantycznych aspektów idiomów za pomocą blogów

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Blogs can reinforce students’ learning and can be viewed as a cognitive, communication tool. This technological device used as a didactic tool can turn ordinary learning exercises into more interesting and engaging activities. Moreover, blogs can enrich students’ vocabulary and increase confidence in their learning abilities. The aim of this article is to investigate the use of blogs in learning and teaching to enhance English phraseology acquisition. Thus, empirical research consisting of students’ observations and a test among third form high school learners in Poland was carried out to assess the development of language related to the degree of phraseology acquisition.
PL
Niniejsza praca traktuje o zastosowaniu nowych metod w uczeniu aspektów frazeologii (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki idiomów), bazując na nowoczesnych aplikacjach i urządzeniach. Główną metodą jest nauczanie idiomów za pomocą internetu. Właściwym jest podejście, które pozwala rozwinąć zdolności oraz autonomię studenta. Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, nauczanie zyskuje nowy, bardziej interesujący, przystępny wymiar. Staje się dynamiczne, angażuje uwagę studenta, który nawet nie zauważa, że skomplikowane struktury frazeologiczne, wyrażenia idiomatyczne, są nabywane naturalnie, w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Interaktywny wymiar zadań sprzyja rozwinięciu kompetencji lingwistycznych, komunikacji, zwiększa poziom krytycznej kreatywności. Tele-informatyczne narzędzia dynamizują strukturę poznawczą. Student otrzymuje możliwe podpowiedzi dzięki programom komputerowym. Daną frazę, w szczególności idiom, uczy się sytuować w odpowiednim kontekście, a efektywność prawidłowego wykonywania zadań wzrasta z 60% do 90%. Student prowadzi blog, udziela się na blogach innych studentów, aby stosować frazeologię języka angielskiego w życiu codziennym. Projekt związany z prowadzeniem blogów przez studentów aktywizuje ich słownik, dzięki czemu aktywnie używają zwrotów frazeologicznych, idiomów. Blogi zachęcają do poznawania języka, rozumienia semantyki, osadzają frazy w szerszym kontekście. Większość z nich nadal prowadzi swoje blogi, co zresztą jest zrozumiałe, skoro blog jest współczesną, powszechną formą komunikacji.

References

 • AGAR, M. H. 1994. Language Shock: Understanding the culture of conversation. New York: William Morrow and Company, Inc.
 • AL-SEGHAYER, K. 2001. “The effects of multimedia annotation modes on L2 vocabulary acquisition: a comparative study” in Language Learning and Technology, Vol. 5, No. 1, 202-232.
 • ALEMI, M. AND DAFTARIFARD, P. 2010. “Pedagogical Innovations in Language Teaching Methodologies” in Journal of Language Teaching and Research, Vol. 1, No 6, 765-770.
 • ATAY, D. AND OZBULGAN, C. 2007. “Memory strategy instruction, contextual learning and ESP vocabulary recall” in English for Specific Purposes, Vol. 26, 39-51.
 • BANGS, P. AND CANTOS, P. 2004. “What can Computer Assisted Language Learning Contribute to Foreign Language Pedagogy?” in International Journal of English Studies, Vol. 1, 221-239.
 • BARBIERI, K., DOERR, H., AND DWYER, D. 1995. Creating a Virtual Classroom for Interactive Education on the Web. The Third International World Wide Web Conference. (http://www.igd.fhg.de/www/www95/ - accessed 17th November 2012).
 • BROWN, J. D. 1998. “Computers in language testing: Present research and some future directions” in Language Learning & Technology, 1(1), 44-59.
 • CHUN, D. M. AND PLASS, J. L. 1997. “Research on text comprehension in multimedia environments” in Language Learning and Technology, Vol. 1, No. 1, 60-81.
 • CRESWELL, J. W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE Publications.
 • COHEN, L. AND MANION, L. 1980. Research Methods in Education. London: Groom Helm Ltd.
 • DUCATE L. AND ARNOLD, N. 2006. “Future foreign language teachers’ social and cognitive collaborations in an online environment” in Language Learning and Technology, Vol. 10, No. 1, 42-66.
 • HORST, M., COBB, T., AND NICOLAE, I. 2005. “Expanding academic vocabulary with an interactive on-line database” in Language Learning and Technology, Vol. 9, No. 2, 90-110.
 • HUSSEY, J. AND HUSSEY, R. 1997. Business research: A practical guide for undergraduate and post graduate students. London: Macmillan Press LTD.
 • KLICKAYA F. AND KRAJKA, J. 2010. “Comparative usefulness of online and traditional vocabulary learning” in TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol. 9 Issue 2, 55-63.
 • KRAMSCH, C. 1998. Language and Culture. Oxford: Oxford University Press.
 • LEE, L. 2011. “Blogging: promoting learner autonomy and intercultural competence through study abroad” in Language Learning and Technology, Vol. 15, No. 3, 87-109.
 • LEU, D. 2000. “Literacy and technology: Deictic consequences for literacy education in an information age” in M. Kamil, P. Mosenthal, P. Pearson & R. Barr, (Eds.), Handbook of reading research: Volume III (pp. 743-770). Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates.
 • LEU, D., AND KINZER, C. 2000. The convergence of literacy instruction with networked technologies for information and communication. Reading Research Quarterly, 35 (1), 108-127.
 • LOUCKY, J. P. 2006. “Maximizing Vocabulary Development by Systematically Using a Depth of Lexical Processing Taxonomy, CALL Resources, and Effective Strategies” in CALICO Journal, 23 (2), 363-399.
 • NOBLITT, J. S. AND BLAND, S. K. 1991. “Tracking the learner in computer-aided language learning” in B. Freed (Ed.), Foreign Language Acquisition Research and the Classroom (120-131). Lexington, MA: D. C. Heath and Company.
 • MA, Q, AND KELLY, P. 2006. “Computer Assisted Vocabulary Learning: Design and evaluation” in Computer-Assisted Language Learning, Vol. 19, No. 1, 15-45.
 • PAIVIO, A. 2006. Mind and its evolution; A dual coding theoretical interpretation, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • PAYNE, J. S. AND THORNE, S. L. 2005. “Evolutionary Trajectories, Internet-mediated Expression, and Language Education” in CALICO Journal, 22 (3), 371-397.
 • PAZIO, M. 2010. “Blended learning and its potential in expanding vocabulary language: a case study” in Teaching Englih with technology, Vol. 10, No. 1, 3-30.
 • PIIRAINEN, E. 2008. “Figurative phraseology and culture” in: Granger S., and F. Meunier (eds.) Phraseology: an interdisciplinary perspective.
 • RICHARDSON, W. 2006. Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms. California: Corwin Press.
 • SANDHOLTZ, J. H., RINGSTAFF, C., AND DWYER, D. C. 1997. Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College Press.
 • WIBLE, D. 2008. “Multiword expressions and the digital turn” in: Meunier F. and S. Granger (eds.) Phraseology in foreign language learning and teaching.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06903a28-0e98-4d1e-afaf-294a68667f85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.