PL EN


2015 | 42 | 9(498) | 10-15
Article title

ZRÓŻNICOWANIE MINIMUM SOCJALNEGO ORAZ MINIMUM EGZYSTENCJI W UKŁADZIE PRZESTRZENNYM W 2014 R.

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
REGIONAL ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM AND SUBSISTENCE MINIMUM IN 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents regional estimates of social minimum and subsistence minimum baskets for 2014. Social minimum in Poland is defined as a model allowing the minimum level for social integration of households, while subsistence minimum basket defines the lowest possible level of consumption allowing to survive.
Artykuł zawiera szacunki regionalnych zróżnicowań minimum socjalnego oraz minimum egzystencji za 2014 r.
Year
Volume
42
Issue
Pages
10-15
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996a), Kategoria minimum egzystencji, w: Golinowska S. (red.), Polska bieda. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa, s. 18–40.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996b), Kategoria minimum socjalnego, w: Golinowska S. (red.), Polska bieda. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa, s. 146–185.
 • Golinowska S., Kurowski P., Sajkiewicz B. (1998), Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., red. (1996), Polska bieda. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2013), Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne, GUS. US w Łodzi, Warszawa.
 • GUS (2014a), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), Informacja sygnalna Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa.
 • GUS (2014b), Regiony Polski 2014,. Warszawa.
 • GUS (2015), Sytuacja gospo­arstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informa­ja Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia GUS, Warszawa, strona stat.gov.pl. [dostęp 26.05.2015].
 • Kurowski P. (2001), Terytorialne zróżnicowanie wartości koszyków minimum egzystencji i minimum socjalnego w latach 1998–2000, ekspertyza na zlecenie MPiPS, IPiSS, Warszawa.
 • Kurowski P. (2003), Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji – dotychczasowe podejście, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 • MRR (2011a), Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych. Wybór materiałów konferencyjnych, Warszawa.
 • MRR (2011b), Polska 2011. Gospodarka – społeczeństwo – regiony, Warszawa.
 • Rycicka A. (2012), Niemieckie media: koniec mitu taniej Polski?, Gazeta.pl [dostęp 4.09.2012].
 • Sajkiewicz B. (1998), Zróżnicowanie terytorialne kosztów wyżywienia na poziomie minimum egzystencji i minimum socjalnego, w: Golinowska S., Kurowski P., Sajkiewicz B., Zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej, IPiSS, ekspertyza dla MPiPS Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06919fe8-0e6e-4761-a4f3-c45940c4f034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.