Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 4 | 375-381

Article title

Implementacja algorytmu wyodrębniania cech antropometrycznych w środowisku MATLAB

Content

Title variants

EN
Algorithm Implementations of the Anthropometric Feature Extraction in the Matlab Environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono system biometrycznej identyfikacji tożsamości ludzi na podstawie analizy geometrii dłoni. Zaprojektowano i zrealizowano stanowisko do rzeczywistej identyfikacji osób. Wykorzystując środowisko MATLAB, zaimplementowano aplikację z przyjaznym interfej-sem GUI pozwalającą prowadzić proces identyfikacji.
EN
The paper presents a biometric identification system for human identity based on the analysis of the geometry of the hand. A laboratory post was designed and implemented for the actual iden-tification of individuals. Using the MATLAB environment, a friendly GUI application has been implemented that allows the identification process to be carried out.

Year

Volume

8

Issue

4

Pages

375-381

Physical description

Contributors

  • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inżynierii Komputerowej, Polska
  • Doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Inży-nierii Komputerowej, Polska
  • Magister inżynier, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wydział Informatyki Stosowanej, Katedra Zastosowań Systemów Informatycznych, Polska

References

  • Gomółka, Z., Twaróg, B., Bartman, J., Kwiatkowski, B. (2011). Improvement of Image Processing by Using Homogeneous Neural Networks with Fractional Derivatives Theorem. DCDS, Sup-plement 2011, 505–514.
  • Gomółka, Z., Twaróg, B., Żesławska, E. (2016). Identyfikacja tożsamości z wykorzystaniem analizy geometrii dłoni. Edukacja – Technika – Informatyka, 4 (18), 419–424.
  • Kasprzak, W. (2007). Analiza obrazów dłoni na potrzeby biometrii. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 2, 9–22.
  • Kubanek, M. (2014). Wybrane metody i systemy biometryczne bazujące na ukrytych modelach Markow. Warszawa: EXIT Andrzej Lang.
  • Tomaszewska-Michalak, M. (2015). Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce. Warszawa: Difin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06935124-2594-4880-a882-7970f895f79d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.