Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 16 | 153-168

Article title

Procesy kształtowania się korporacji Ericsson

Authors

Content

Title variants

EN
Formation of Ericsson corporation

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The long-term development of modern economy depends to a great extent on the development of the information sector, as well as on the activities, phenomena and processes that pertain to the development and application of modern technologies, including information technologies, in various economic sectors, which contributes to transformations of corporate management methods. This article is aimed at providing an analysis of the formation of corporation Ericsson, one of the information companies that shape the modern world economy, in order to determine the changes of its economic potential and its evolution concerning newly adopted technologies.

Keywords

PL

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

References

 • Borowiec M., 2009, Rola edukacji w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 5, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 37–47.
 • Domański B., 2004, Transnational corporations and the postsocialist economy: learning the roes and forging new relationships in contemporary Poland, [w:] The “Networked” World – Making Sense of Globalization, ed. B. Alvstam, E. Schamp, Routledge, London.
 • Dorocki S., Jenner B., 2009, Wpływ wielkości nakładów inwestycyjnych w sektorze B+R na regionalne zróżnicowanie tempa rozwoju Francji, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeń- stwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 5, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa–Kraków, s. 188–197.
 • Fields G., 2006, Innovation, Time and Territory: Space and the Business Organization of Dell Computer, Economic Geography 82 (2), s. 119–146.
 • Kilar W., 2009, Rola korporacji Apple w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, [w:] Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Przedsiębiorczość-Edukacja, nr 5, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa-Kraków, s. 48–56.
 • Olszak C. M., Ziemba E. (red.), 2007, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rachwał T., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s.53–85.
 • Wajda E., 2003, Proces kształtowania się Motoroli jako firmy ponadnarodowej, [w:] Kształtowanie się struktur przemysłowych, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 5, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 85–114.
 • Wajda E., 2003, Zoričič-Wołek M., Proces kształtowania się korporacji IBM, [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 6, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 109–118.
 • Wajda E., 2006, Rozwój i struktura przestrzenna działalności Nokii w latach 1997–2003, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 8, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa– Kraków, s. 219–240.
 • Zioło Z., 2008, Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia, [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniają- cego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG nr 10, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Warszawa–Kraków, s. 11–22.
 • Zorska A., 2003, „Nowa gospodarka” a globalizacja i regionalizacja. Implikacje dla Nowej Europy, Master of Business Administration, nr 1, ostatni : http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ism/publikacje/Nowa_Gospodarka_a_globalizacja_i_regionalizacja.pdf [dostęp 5.11.2009].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0694004b-b871-4374-a480-e236b64c7148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.