PL EN


2019 | 1(61) | 45–49
Article title

Dopuszczalność wycofania wniosku o udzielenie Radzie Ministrów wotum nieufności

Authors
Content
Title variants
EN
The admissibility of withdrawal of the motion to pass a vote of no confidence in the Council of Ministers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author assesses the possibility of withdrawing motion to pass a vote of no confidence in the Council of Ministers, finding it. unacceptable, notwithstanding that this matter has not been literally regulated in law. Although this problem was not analyzed in the constitutional literature, an analysis of the current provisions of the Standing Orders of the supports the above conclusion.
Year
Issue
Pages
45–49
Physical description
Contributors
  • Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert ds. legislacji BAS; piotr.chybalski@sejm.gov.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7703-1767
References
  • Garlicki L., Rada Ministrów: powoływanie – kontrola – odpowiedzialność [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Kraków 2002.
  • Mordwiłko J., Czy rezygnacja reprezentanta wnioskodawców, przedkładających wniosek o votum nieufności wobec ministra, wywołuje skutki prawne w sferze możliwości rozpatrzenia wniosku przez Sejm? [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, t. I, red. W. Odrowąż-Sypniewski, Warszawa 2010.
  • Odrowąż-Sypniewski W., Rola przedstawiciela wnioskodawców w procedurze rozpatrywania przez Sejm wniosku o wotum nieufności dla ministra [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, red. W. Odrowąż-Sypniewski, t. I, Warszawa 2010.
  • Patyra S., Konstruktywne wotum nieufności jako formuła tworzenia i dymisji Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
  • Sokolewicz W., Uwagi do art. 158 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
  • Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
  • Szmyt A., W sprawie aspektów prawnych wiążących się z powoływaniem i odwoływaniem rządu, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 5.
  • Wojtyczek K., Uwagi do art. 115 regulaminu Sejmu [w:] Komentarz do regulaminu Sejmu, red. A. Szmyt, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0694465a-c338-491a-98b6-6a0768901ed9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.