Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 467 | 91-101

Article title

Niestandardowe rozwiązania zastosowania design thinking w programowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego miasta

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Gospodarka globalna stawia nowe wyzwania przed miastami. Jedną z determinant współczesnego świata jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, wpływającego na jakość życia społeczeństwa. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców odbywa się coraz częściej przy partycypacji społeczeństwa, co wpływa na dopasowanie efektów zarządzania strategicznego miastem. W szerokim zestawie metod i narzędzi zarządzania strategicznego rozwojem społeczno-gospodarczym miasta jedną z możliwości współdecydowania daje design thinking. Metoda ta koncentruje się na rozpoznaniu potrzeb ludzi. Działania są prowadzone w formie procesu składającego się z kilku etapów, z których żadnego nie można pominąć. Interdyscyplinarny zespół design thinking pracuje nad rozwiązaniem problemu. W efekcie pozytywnie przeprowadzonego design thinking powstaje innowacyjne i/lub kreatywne rozwiązanie problemu, które jest dopasowane do potrzeb mieszkańców.

Keywords

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0697b4ca-7a2f-45ef-a5f9-2a664f9dac4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.