Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 5 | 125-141

Article title

Determinanty budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania

Content

Title variants

EN
Determinants of pay schemes for executives at medium level managerial positions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono ukazaniu metodyki i uwarunkowań budowy systemu wynagradzania kadry kierowniczej średniego szczebla zarządzania. Omówiono uwarunkowania prawne, ekonomiczne i organizacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na wskazania stopnia oddziaływania tych czynników na konstrukcję systemu wynagradzania kadry kierowniczej. Koncepcję budowy omawianego systemu oparto na klasyfikacji kadry kierowniczej przeprowadzonej z punktu widzenia dwóch kryteriów, a mianowicie: rodzaju pracy kierowniczej oraz poziomu zarządzania.
EN
Changing realities of economic activities of Polish companies lead to the search for rules and procedures concerning pay, which become a motivator rewarding the efficient contribution that employees make to an organization. The fact is, that these are the managers, who work at all levels of management, are the most important factors in achieving success in a company. This article focuses on the pay schemes provided for medium level managers. Their performance is specific, so designing pay schemes for that group of employees needs separate consideration. It should be mentioned however, that the concept for designing the pay scheme for medium level managers is based on a classification of that personnel carried out from the point of view of the following two criteria: type of managerial work being performed (the position of a functional manager and a divisional manager) and the level of management (the head on an organization and the head of a division of an organizaton).

Year

Issue

5

Pages

125-141

Physical description

Dates

published
2004

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bieniok H. (red.), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1997.
 • Czajka Z. Koncepcje systemu płac przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1999.
 • Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
 • Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
 • Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa 1998.
 • Juchnowicz M., Polityka płac. Dylematy teoretyczne, realne i decyzyjne, SGH, Warszawa 1993.
 • Karaszewska H., Wynagrodzenia w opinii menedżerów, "Personel" 2000, nr 8.
 • Kopertyńska W., System płac przedsiębiorstwa, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Kozioł L., Chmielek-Łubińska E., Koncepcja kontraktów kierowniczych w firmie: problematyka ekonomiczno-prawna [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1996, ISBN 83-7099-052-5.
 • Koźmiński A. K. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 • Łapiński B., Strategia wynagradzania, "Personel" 1998, nr 3, 4.
 • Niedbała Z., Kijan-Surdykowska D., Czajka Z., Winch S., Układy zbiorowe pracy, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Zielona Góra 1995.
 • Patulski A., Zatrudnianie i wynagradzanie kadry menedżerskiej, ODDK, Gdańsk, 1997.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa , Kraków - Kluczbork, 1997.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1986.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06a2e46b-47c4-4eef-bcdc-335485e96065
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.