PL EN


2014 | 3(3) | 63-75
Article title

Sposoby ograniczania występowania błędów w procesie aplikowania o środki w ramach PO KL

Authors
Content
Title variants
EN
The ways of reducing the occurrence of errorsin the process of applying for funds under HC OP
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of applying for funds from the European Social Fund (ESF) for the implementation of projects under the Human Capital Operational Programme (HC OP) in the 2007-2013 perspective makes a lot of difficulties to applicants. There are submitted applications for evaluation which contain both formal and substantive errors. The purpose of the study is to identify possible solutions aimed at increasing the number of applications simultaneously satisfying both criteria for their evaluation. The effect of the implementation of presented ideas is intended to contribute to the growth of participation of individuals in competitions who because of their education, knowledge of frontier economics and accounting, as well as the level of wealth, have limited access to them yet. The implementation of the research was carried out in two stages. The first stage consisted in the characteristics of the process of applying for funds from the ESF as well as collecting and grouping information about the most common mistakes made by project designers within the priorities implemented at the regional level of competition HC OP projects. The rest of the publication attempted to identify the causes of indicated errors. In this publication, there were used data coming from, among others, scientific publications, Intermediate Bodies websites and reports comissioned by those institutions.
Keywords
Year
Issue
Pages
63-75
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, http://www.efs.wup.poznan.pl (5.05.2014).
 • Dach Z., Polityka i instrumenty Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, Zeszyty Naukowe nr 13, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2012.
 • Drela K., Małachowski K., Fundusze unijne a bezrobocie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 753, Szczecin 2013.
 • Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (3.05.2014).
 • Portal Funduszy Europejskich, http://www.efs.gov.pl.
 • Przybylska K., Możliwości wykorzystania środków unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w latach 2007-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pt. „Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim”, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, http://www.efs.wup.poznan.pl/att/programy/PO_KL/publikacje/Raport_koncowy_WUP_final.pdf(5.05.2014).
 • Schemat aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, http://efs.ropstorun.pl/index.php?id=335, (3.05.2014).
 • Smużewska M., Proces aplikowania o środki unijne w obrębie struktur społecznych i grup interesu. Perspektywa doradcy, Oeconomia Copernicana nr 1, Toruń 2010.
 • Tokarski M., Ewidencja i rozliczanie funduszy unijnych w przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
 • Tokarski M., Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, Przedsiębiorczość – Edukacja t. 6, 2010.
 • Typy beneficjentów programu, Fundusze Europejskie w Małopolsce, http://www.fundusze.malopolska.pl (30.04.2014).
 • Wieprow J., Problemy małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji projektów unijnych w Polsce, Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 1, Poznań 2010.
 • Wykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Informacja miesięczna za marzec 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, https://www.mir.gov.pl (3.05.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06a4f8ce-e7a4-4b65-a0f2-8ac5caec0325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.