Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 202 | 56-64

Article title

Efektywność relacji warunkiem sukcesu współczesnych przedsiębiorstw

Authors

Content

Title variants

EN
Effectiveness of Relations as a Condition for Success of Contemporary Enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article was intended to demonstrate the role of the relationship established by the companies and their effectiveness in reaching, broadly understood, the success of companies in the market. This article discusses the different definitions of success for the company. It also presents the basic determinants of success, while taking into consideration the importance of relationships in this matter. It also indicated that relational competence and effects relationships can be seen as the key success factors of enterprises.

Year

Volume

202

Pages

56-64

Physical description

Contributors

References

 • Arino A., de la Torre J., Ring P.S.: Relational quality: managing trust in corporate aliances. "California Management Review" 2001, Vol. 44, No. 1. Za: W. Czakon: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych. Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 • Barney J.B.: Firm resources and sustained competitive advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S.: Cooperative strategy. Managing alliances, networks and joint ventures. Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2000.
 • Domańska-Szaruga B.: Kapitał relacji jako źródło wartości przedsiębiorstwa. W: Budowanie relacji z klientami. Red. B. Domańska-Szaruga. Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Dyer J.H., Singh H.: The relational view: cooperative strategy and sources of interorganization competitive advantage. "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 • Glabiszewski W., Sudolska A.: Rola współpracy w procesie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 2 (136).
 • Gudkova S.; Rozwój małych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Lachiewicz S.; Formy i uwarunkowania sukcesu w małym biznesie, http://zif.wzr.pl/ pim/2013_4_1_12.pdf (21.03.2014).
 • Nowak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wydawnictwo UE, Poznań 2012.
 • Od czego zależy sukces firmy? Wolters Kluwer Polska, http://www.egospodarka.pl/ 46154,Od-czego-zalezy-sukces-firmy,1,20,2.html [21.03.2014].
 • Prahald C.K., Hamel G.: The core competence of the corporation. "Harvard Business Review", May - June 1990.
 • Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 • Sudolska A.: Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Sull D.N.: Firma przetrwania. Rekonstrukcja przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu. Helion, Gliwice 2006.
 • Wernefelt B.: A resource - based view of the firm. "Strategic Management Journal" 1984, Vol. 5, No. 2.
 • Zawadka M., Hoffman U.: Moja historia, moja firma. Portrety polskich przedsiębiorców rodzinnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06a8e454-ea2e-4a49-bbd8-88529cf4f7e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.