Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 161-170

Article title

Rola zdrowego środowiska pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacji. Zarys problematyki

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Healthy work environment and the functioning of employees in the organization. Outline of the problem

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest roli, jaką odgrywa zdrowe środowisko pracy w kontekście funkcjonowania pracowników w organizacjach. Artykuł stanowi zarys problematyki. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli, jakie odgrywa zdrowe środowisko pracy w kontekście funkcjonowania osób pracujących w organizacjach, ponieważ to zagadnienie wydaje się być istotne. W artykule przedstawiono pojęcie zdrowego środowiska pracy z perspektywy Światowej Organizacji Zdrowia. Zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa promowanie zdrowia w organizacji oraz na znaczenie zdrowia psychicznego jednostek w miejscu zatrudnienia. Zaprezentowano pojęcie, istotę oraz zasady koncepcji Work Life Balance. Przedstawiono raport z badań dotyczący bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w kontekście przyszłości wydany przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie.
EN
The article outlines the issue of a healthy work environment in the organization and its influence on the employees. It includes the perspective of the World Health Organization which draws attention to the role of health promotion in the workplace and the importance of strengthening mental health among employees. The principles of the Work Life Balance concept were presented in the article. A research report on safety and health at work issued by the International Labor Organization in Geneva was also discussed

Keywords

References

 • Dąbrowska K. (2014), Programy równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, t. 17, nr 2, s. 47.
 • Gromulska L. (2010), Zdrowie Psychiczne w świetle dokumentów światowej organizacji zdrowia, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 64, s. 125.
 • Heinz A., Kastrup M. (2017), Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego A proposed new definition of mental health, „Psychiatria Polska” nr 51(3), s. 408.
 • Hildt-Cupińska K. (2014), Work Life Balance, a wiek pracowników, „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 6, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, nr 10, s. 15.
 • Leka S., F. Aditya Jain (2013), Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie, Wyd. Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa, s. 100.
 • Leoński W. (2015), Work-Life Balance jako praktyka koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, „Zarządzanie”, nr 1, s. 129.
 • Łopatka A. (2017), Zastosowanie koncepcji worK – Równowaga życia w aktywizacji młodych ludzi na rynku pracy, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 489, s. 217.
 • Malińska M., Namysł A. (2012), Promocja zdrowia w miejscu pracy – dobre praktyki (2). „Bezpieczeństwo pracy”, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, nr 7, s. 19.
 • Namysł A., Kazens A. (2012), Promocja zdrowia w miejscu pracy – inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitana firmy (1), „Bezpieczeństwo Pracy”, nr 6, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, s. 8–11.
 • Neira M. (2010), Healthy workplaces: a model for action: for employers, workers, policymakers and practitioners, Wyd. Word Health, Organization, Switzerland, s. 11.
 • Pasternak-Malicka M. (2014), Aktywność zawodowa młodych ludzi na rynku pracy i ich skłonność do podejmowania nieformalnego zatrudnienia, „Ekonomia i zarządzanie”, nr 3, s. 1. 128.
 • Potocka A. (2016), Co wiemy o psychospołecznych zagrożeniach w środowisku pracy?. Rozważania teoretyczne, Medycyna Pracy”, nr 61(3), Wyd. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Łódź, s. 343–345
 • Pyżalski J. (2017), Jak dbać o zdrowie psychiczne pracowników, realizując projekty promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej?, w: K. Puchalski E. Korzeniowska, Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników, Wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera, Łódź, s. 136–145
 • Rzepka B. (2016), Równowaga praca-życie. Jak osiągnąć równowagę w pracy i życiu, Wyd. Helion, Gliwice, s. 9–10.
 • Siemieniak P., Rembisz M. (2018), Bieżąca równowaga między życiem zawodowym a prywatnym kobiet i potencjalnych przedsiębiorców, „Zeszyty Naukowe. Politechnika Poznańska, Organizacja i Zarządzanie”, nr 76, s. 230.
 • Syper-Jędrzejak M. (2014), Narzędzia wspierania równowagi praca – życie – wybrane przykłady z praktyki gospodarczej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1, s. 156.
 • Wynne R., De Broeck V. (2014), Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne Promowanie zdrowia psychicznego w miejscu pracy: Wytyczne dotyczące wdrażania kompleksowego podejścia, Bruksela, s. 13..

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-6563

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ad9d66-d518-4eed-8cda-97d1a470d935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.