Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 27 | 179-188

Article title

Początki socjolingwistyki na Uniwersytecie Śląskim

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Year

Issue

27

Pages

179-188

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

 • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

References

 • Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., 1977, Socjologia języka, Warszawa.
 • Bujnicki T., 1978, Wydział Filologiczny, [w:] 10 lat Uniwersytetu Śląskiego 1968–1978, red. J. Kantyka, Katowice, 102–103).
 • Courtenay de, J.B., 1974, Dzieła wybrane, t. 1: Szkice językoznawcze, Warszawa.
 • Doroszewski W., 1936, Kryteria językowe narodowości. Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich, Warszawa.
 • Głowiński M. (red.), 1980, Język i społeczeństwo, Warszawa.
 • Jarosz A., Jendrysik A. (red.), 1971, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950–1968, Katowice.
 • Lubaś W. (red.), 1976, Miejska polszczyzna mówiona. Metodologia badań, Katowice.
 • Lubaś W., 1977a, Wstęp. Socjolingwistyka 1. Polityka językowa, Katowice, s. 7.
 • Lubaś W., 1977b, Socjolingwistyka, Polonistyka XXX, nr 3, 160–166.
 • Lubaś W. (red.), 1978, Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, cz. 1, Katowice.
 • Lubaś W., 1979, Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne. Kraków.
 • Lubaś W. (red.), 1980, Teksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia, cz. 2, Katowice.
 • Lubaś W. (red.), 2001–2011, Słownik polskich leksemów potocznych, t. I–VI, Kraków.
 • Lubaś W., 2012, Polityka językowa państw słowiańskich: między nacjonalizmem a europeizmem, [w:] Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, red. H. Kurek, Kraków, 93–105.
 • Piotrowski A., Ziółkowski M., 1978, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa.
 • Schaff A. (red.), 1980, Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, Wrocław–Gdańsk.
 • Sękowska E., 2012, Językoznawstwo a nauki pokrewne, „Poradnik Językowy” 6 (695).
 • Stanosz B. (red.), 1980, Język w świetle nauki, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0208-6808

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ae70fc-7f41-4842-8b28-fd115e562e0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.