Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 4(11) | 259-264

Article title

G. Kucharczyk, Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2009

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

recenzja

Keywords

Year

Issue

Pages

259-264

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

References

 • Dudek A., Konserwatyzm, [w:] Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. 1, red. B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Kraków 1996.
 • Kucharczyk G., Czerwone karty Kościoła: męczennicy - ofiary rewolucji, Radom 2004.
 • Kucharczyk G., Kielnią i cyrklem. Laicyzacja Francji w latach 1871-1914, Warszawa 2006.
 • Kucharczyk G., Kulturkampf: walka Berlina z katolicyzmem 1846-1918, Warszawa 2009.
 • Kucharczyk G., Pierwszy holocaust XX w., Warszawa 2004.
 • Kucharczyk G., Polska myśl polityczna po roku 1939, Dębogóra 2010, s. 6, 46, 75, 283.
 • Łabędź K., Koncepcje polityczne w prasie NSZZ „Solidarność" w latach 1980-1981, Toruń 2003;
 • Łabędź K., Spory wokół zagadnień pro-gramowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, Kraków 1997, s. 85, 102, 241, 221.
 • Matyja R., Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009.
 • Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008.
 • Stępień S., Konserwatyści wobec zagadnień gospodarczych III RP, [w:] Konserwatyzm. Historia i współczesność, red. S. Stępień, Lublin 2003.
 • Wandowicz K., Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998), Wrocław 2000.
 • Zybertowicz A., Kategorie do badania polskiej myśli politycznej (rozważania wstępne), [w:] Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, t. II, red. S. Kalembka, Toruń 1990, s. 10.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b14baa-54a3-4700-8dc6-13873dbe1d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.