Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 62 | 3: Teologia moralna | 101-118

Article title

Kara śmierci a bezpieczeństwo publiczne. Na marginesie współczesnego sporu o karę śmierci

Title variants

EN
Capital Punishment Versus Public Security. On the Margin of the Modern Debate about the Death Penalty

Languages of publication

PL

Abstracts

The author of the article puts forward and attempts to justify the thesis according to which the death penalty – in the strict sense of the term – is identified only and exclusively with killing the criminal, the killing being the punishment for the most serious crimes, first of all murder. Killing a criminal in defense of the society (ultima ratio) is a shape of the action that is closer to actions carried out by the state as part of an ethically justified war. In the justification of this thesis the author refers both to the history of the debate on capital punishment (e.g. C. Beccaria) and to its modern stage (Evangelium vitae).

Contributors

 • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą

References

 • Andrejew I.: Obrachunki wokół Beccarii. „Państwo i Prawo” 1975 z. 8-9 s. 62-67.
 • Bartula P.: Kara śmierci – powracający dylemat. Kraków: Wydawnictwo Znak 1998.
 • Bartusiak B.: Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2011.
 • Basler X.: Thomas von Aquin und die Begründung der Todesstrafe aus der absoluten Überlegenheit des Staates über das Individuum. Freiburg: Divus Thomas-Verlag 1931 s. 2-52.
 • Beccaria C.: O przestępstwach i karach. Tłum. E. S. Rappaport. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1959.
 • Butowski K.: Dopuszczalność kary śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipki. Kara śmierci rekapitulacją uprawnionej obrony. „Studia Ecologiae et Bioethicae” 8:2010 nr 1 s. 77-89.
 • Chudy W.: Przeciwko karze śmierci. Argumenty filozoficzne. „Ethos” 1989 nr 5 s. 147-152.
 • Dobiosch D.: Historyczne aspekty kary głównej. „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 2000 t. 20 s. 229-238.
 • Ermecke G.: Die Begründung der Todesstrafe heute. Padeborn: Schöningh Verlag 1963.
 • Filek J.: Wołanie o śmierć. Etyka wobec problemu zabijania „za karę”. W: Tenże. Etyka jako filozofia. Eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak 2000 s. 232-241.
 • Glombik K.: Kara śmierci przed trybunałem sumienia. Studium problematyki w niemieckiej literaturze teologicznej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001.
 • Grzegorczyk A.: Filozoficzne aspekty kary głównej. Dyskusja. „Edukacja Filozoficzna” 1996 t.21 s. 61-62.
 • Imbert I.: La peine de mort. Vendôme: Presses Univeritaires de France 1972.
 • Jan Paweł II: Encyklika Evangelium vitae. W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej 1996.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Tekst polski. Poznań: Pallottinum 1994.
 • Krajewski K.: Dobro a hierarchia dóbr. W: Zadania współczesnej metafizyki. T. 14: Spór odobro. Red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gądek. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2012 s. 145-162.
 • Machinek M.: Śmierć w dyspozycji człowieka. Teologia moralna wobec problemów etycznych u kresu życia ludzkiego. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” 2001.
 • Merecki J., Styczeń T.: Veritatis splendor – encyklika o wolności. W: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”. Red. E. Janiak. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny 1994 s. 208-211.
 • Salmonowicz S.: Lektura „Dei delitti e delle pene” Cezarego Beccarii (1738-1794) w dwusetlecie zgonu autora. W: Tenże. Z wieku Oświecenia. Studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2001 s. 32-48.
 • Ślipko T.: Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki. Kraków: Wydawnictwo WAM 1994.
 • Ślipko T.: Etyczne spojrzenie na najwyższy wymiar kary. W: Evangelium vitae. Dobra nowina o życiu ludzkim. Materiały na temat encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” oraz dyskusja panelowa o karze śmierci. Red. J. Brusiło. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1995 s. 101-103 i 123-126.
 • Ślipko T.: Kara śmierci. Za czy przeciw? Kraków: Wydawnictwo „Petrus” 2010.
 • Ślipko T.: Kara śmierci z filozoficznego punktu widzenia. „Resovia Sacra” 2006 nr 13 s. 125-136.
 • Ślipko T.: Co katolicki publicysta powinien wiedzieć o karze śmierci? W: Tenże. 9 dylematów etycznych. Kraków: Wydawnictwo „Petrus” 2010 s. 19-23.
 • Ślipko T.: Dlaczego Kościół „miesza się” w sprawę kary śmierci? W: Tenże. 9 dylematów etycznych. Kraków: Wydawnictwo „Petrus” 2010 s. 79-88.
 • Ślipko T.: Czy istnieje sprawiedliwa wojna? W: Tenże. 9 dylematów etycznych. Kraków: Wydawnictwo „Petrus” 2010 s. 106-119.
 • Świdziński J.A.: Kara śmierci. W obronie życia ludzkiego. Kraków: Wydawnictwo „Petrus” 2009.
 • Szostek A.: „Nie będziesz zabijał!” (Wj 20,13). W: Tenże. Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 s. 197-214.
 • Tabaszewski T.: Kara śmierci. Problem etycznej dopuszczalności sankcji głównej za morderstwo. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2012.
 • Trigo J.: Kara śmierci. Spojrzenie teologiczne. Tłum. L. Balter. „Communio” 1997 nr 1 s. 66-78.
 • Wnuk-Lipiński E.: Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe. Kraków: Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN 2004.
 • Wnuk-Lipiński E:. Socjologia życia publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2005.
 • Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność [Seria: Człowiek i moralność. T. 1.] Red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1986.
 • Wojtyła K.: Wykłady lubelskie. Zagadnienie normy i szczęścia [Seria: Człowiek i moralność. T. 3.] Red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1986.
 • Wolniewicz B.: Filozoficzne aspekty kary głównej. „Edukacja Filozoficzna” 1995 t. 20 s.11-20.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06b2823b-227e-4905-bdb1-9a54b950ab16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.