PL EN


Journal
1999 | 2(5) | 7-24
Article title

Myśl społeczna Leona XIII - jej wpływ na rozwój społeczeństw i wyłonienie się nowych problemów

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizatorzy sesji naukowej poświęconej zarysowaniu zadań Kościoła wobec społecznych wyzwań współczesnej Polski uznali za potrzebne rozpocząć obrady od przypomnienia pierwszej encykliki społecznej papieża Leona XIII Rerum novarum z 15 maja 1891 roku. Powstaje zatem pytanie: jaki cel ma sięganie do tego dokumentu po z górą 100 latach ? Czy znajdziemy w nim sprawy, które przed stu laty były nowe, a dzisiaj są nadal aktualne, i to szczególnie w naszej polskiej rzeczywistości?
Journal
Year
Issue
Pages
7-24
Physical description
Dates
published
1999-12-31
Contributors
author
References
 • Jan XXIII, Mater et magistra, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al. red., Rzym-Lublin 1996, cz. 1, s. 305-360.
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al.red., Rzym-Lublin 1996, cz. 2, s. 365-421.
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al. red., Rzym-Lublin 1996, cz. 2, s. 163-218.
 • Leon XIII, Rerum novarum, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al. red., Rzym-Lublin 1996, cz. 1, s. 65-92.
 • Paweł VI, Octogesima adveniens, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al. red., Rzym-Lublin 1996, cz. 2, s. 53-77
 • Pius XI, Quadragesimo anno, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al. red., Rzym-Lublin 1996, cz. 1, s. 109-146.
 • Pius XII, Orędzie radiowe wygłoszone w dniu Zielonych Świąt dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy encykliki „Rerum novarum” z 1 czerwca 1941 roku, [w:] Dokumenty katolickiej nauki społecznej, M. Radwan, et al. red., Rzym-Lublin 1996, cz. 1, s. 235-244.
 • Calvez Jean-Yves, Encyklika „Rerum novarum” a współczesne problemy społeczne, „Przegląd Powszechny” 5(1991), s. 239-249.
 • Höffner Joseph, Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków 1993.
 • Kampka Franciszek, Istota i zadania związków zawodowych w świetle dokumentów społecznych Kościoła, Lublin 1990.
 • Kołakowski Leszek, Główne nurty marksizmu. Powstanie-rozwój-rozkład, Londyn 1988.
 • Kowalczyk Stanisław, Człowiek a społeczność. Zarys fi lozofi i społecznej, Lublin 1994.
 • Kowalczyk Stanisław, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998.
 • Kowalczyk Stanisław, Z refl eksji nad człowiekiem. Człowiek-społeczność-wartość, Lublin 1995.
 • Krucina Jan, „Centesimus annus” jako relektura „Rerum novarum,” Jan Paweł II. Centesimus annus. Tekst i komentarz, F. Kampka i C. Ritter red., Lublin 1998, s. 75-88.
 • Majka Józef, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Rzym 1987.
 • Majka Józef, Kościół wobec liberalnego kapitalizmu i komunizmu, „Ateneum Kapłańskie” 492(1991), s. 231-246.
 • Majka Józef, Kwestia społeczna i próby jej rozwiązania: od „Rerum novarum” do „Socllicitudo rei socialis”, „Ateneum Kapłańskie” 492(1991), s. 202-215.
 • O’Brien J. David, A Centuary of Catholic Social Teaching. Contexts and Comments, [w:] One Hundred Years of Catholic Social Thought. Celebration and Challenge, John A. Coleman, red., New York 1991, s. 13-24.
 • Pajewski Janusz, Historia powszechna. 1871-1914, Warszawa 1998.
 • Schäfers Michael, „Rerum novarum” – The Result of Christian Social Movements ‘From Below’, „Concilium” 5(1991), s. 3-17.
 • Schasching Johannes, Tło kulturowe i aktualne zagadnienia encykliki „Rerum novarum,” „Colloquium salutis” 14(1984), s. 13-21.
 • Strzeszewski Czesław, Jakie wskazania „Reruum. Novarum” są nadal aktualne?, „Ateneum Kapłańskie” 492(1991), s. 216-223.
 • Strzeszewski Czesław, Katolicka nauka społeczna, Lublin 1994.
 • Strzeszewski Czesław, Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne, Lublin 1978.
 • Strzeszewski Czesław, Własność. Zagadnienie społeczno-moralne, Warszawa 1981.
 • Zieliński Zygmunt, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków. 1775-1978, Warszawa 1983.
 • Zięba Maciej, Papieże i kapitalizm. Od „Rerum novarum” po „Centesimus annus”, Kraków 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06b62acc-7b50-4274-a5b8-0253fbd65e2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.