Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(9) | 172-185

Article title

The cold war and the Women’s International Democratic Federation: defending women’s rights and inspiring women with achievements of the state socialism?

Authors

Content

Title variants

PL
ZIMNA WOJNA A ŚWIATOWA DEMOKRATYCZNA FEDERACJA KOBIET: OBRONA PRAW KOBIET CZY PRZEKONYWANIE ICH DO ZDOBYCZY PAŃSTWOWEGO SOCJALIZMU?

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This paper is dedicated to the history of the Women’s International Democratic Federation (further WIDF), the influential transnational organization of the period of the Cold War. The scholars who were dealing with the history of this organization have different opinions about its activities and historical role. Indeed, several researches have shown that the federation realized a lot of solidarity work; the federation was important not least with respect to the anti-colonial and anti-racist struggles as well for cooperation between women from inside and outside Europe. But on the other hand, historically this organization was seen as dependent from the Soviet Union or as the organization where Communist ideas and Soviet bloc’s geopolitical interests have played an important role. The aim of this paper is to explore some of the contradictory aspects of the WIDF’s ideology and activities. I use the WIDF’s official publications, first of all, the federation’s journal Women of the Whole World/ Zhenshchiny mira (published from 1951 in English, French, Russian and, later on German, Spanish and Arabic) vis-à-vis the material from the archive in Moscow, belonging to the WIDF’s member organization from the Soviet Union (GARF, Fond of the Committee of the Soviet Women). In this paper I discuss the federation’s use of the achievements of the state socialist countries on the way to women’s emancipation as well as WIDF’s main political concepts and some of their interpretations. Thus, I explore the contradictions with respect to how the concepts as human rights, democracy and women’s rights were used in WIDF’s documents from different periods as well as discuss conflicts connected to their use.
PL
Artykuł poświęcony jest historii Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet (ŚDFK), wpływowej międzynarodowej organizacji okresu zimnej wojny. Badacze zajmujący się jej funkcjonowaniem prezentują zróżnicowane opinie na temat działalności i roli historycznej federacji. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ŚDFK oprócz inspirowania Europejek i kobiet z pozostałych kontynentów do walki o ich prawa, realizowała wiele projektów solidarystycznych. Niektóre z jej inicjatyw miały wpływ zarówno na proces dekolonizacji, jak też postępy w walce z rasizmem. Jednocześnie organizacja była postrzegana jako zależna od Związku Sowieckiego, jako struktura propagująca idee komunistyczne i geopolityczne interesy bloku wschodniego. Celem tego artykułu jest zbadanie pewnych sprzeczności pomiędzy bazą ideologiczną, a praktyczną działalnością ŚDFK. Podstawą do opracowania tematu są z jednej strony publikacje zaczerpnięte z oficjalnego organu prasowego federacji, którym od 1951 r. był periodyk „Kobiety Całego Świata” (ukazywał się w języku angielskim, francuskim, rosyjskim, a później niemieckim, hiszpańskim i arabskim), a z drugiej strony materiały zrzeszonego w ŚDFK Komitetu Kobiet Sowieckich (dostępne w zasobie Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, w zespole Komitetu Kobiet Sowieckich). W artykule scharakteryzowano główne koncepcje polityczne ŚDFK, jak też skalę wykorzystania do celów propagandowych przez federację osiągnięć państw socjalistycznych. Ukazano też poprzez pryzmat oficjalnych dokumentów federacji, z różnych okresów jej działalności zmieniające się interpretacje takich pojęć, jak demokracja, prawa człowieka, prawa kobiet oraz wynikłe z tego sprzeczności związane z użyciem tych pojęć.

Year

Issue

Pages

172-185

Physical description

Dates

published
2020-12-30

Contributors

 • Stockholm University and Mid-Sweden University

References

 • Bonfiglioli Chiara. Revolutionary Networks. Women’s Political and Social Activism in Cold war Italy and Yugoslavia (1945-1957), PhD Dissertation, Utrecht. 2012, https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/254104/Bonfiglioli.pdf?sequence
 • Djagalov Rossen & Salazkina, Masha. Tashkent’68, a cinematic contact zone. Slavic Review, 2016, 75(2).
 • Donert Celia. Whose Utopia? Gender, Ideology and Human Rights at the 1975 World Congress in East Berlin”, in Jan Eckel & Samuel Moyn The Breakthrough: Human Rights in the 1970s. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2014, 68-87.
 • Ghodsee Kristen, Second World, Second Sex. Durham: Duke University Press, 2018.
 • Gradskova Yulia, Soviet Politics of Emancipation of Ethnic Minority Woman. Natsionalka. Cham: Springer, 2018.
 • de Haan, Francisca. Continuing Cold War Paradigms in Western Historiography of Transnational Women’s Organizations: The Case of the Women’s International Democratic Federation (WIDF)”, Women’s History Review , 2010, 19(4): 547-73.
 • De Haan Francisca. The Women's International Democratic Federation (WIDF): History, Main Agenda and Contributions (1945-1991)”, In: Women and Social Movements (WASI) Online Archive, edited by Thomas Dublin and Kathryn Kish Sklar, 2012, http://alexanderstreet.com/products/women-and-social-movements-international
 • de Haan Francisca. The Global Left-Feminist 1960s. From Copenhagen to Moscow and New York”, In The Routledge Handbook of the Global Sixties. Between Protest and Nation-Building. Eds. Chen Jian, Martin Klimke, Masha Kirasirova et al. London: Routledge, 2018, 230-242.
 • Kamp Marianne. New Woman in Uzbekistan, Islam, Modernity and Unveiling under Communism. Seattle: University of Washington Press, 2006.
 • Kanet, Roger. Soviet Propaganda and the process of national liberation. In Roger Kanet, Soviet Union, Eastern Europe and the Third World. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 84-114.
 • McGregor, Katherine. Opposing Colonialism: the Women's International Democratic Federation and Decolonization Struggles in Vietnam and Algeria 1945–1965, Women’s History Review, 25 (6), 925-944.
 • Mohanty Chandra. Feminism without borders: decolonizing theory, practicing solidarity. Durham: Duke University Press, 2003.
 • Moyn, Samuel. The Last utopia. Human rights in history. Cambridge, MA : Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
 • Tlostanova, Madina. Gender Epistemologies and Eurasian Borderland. Basingstoke: Palgrave, 2010.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06baf1d0-cae7-4259-b227-10c4a3f1b04d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.