Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7(43) | 1 | 43-57

Article title

Etnogeneza i tradycja wynaleziona jako instrumenty legitymizacji władzy w państwach Azji Centralnej

Title variants

EN
Ethno-Genesis and Invention of Tradition as a Tools of Power Legitimization in States of Central Asia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest dowiedzenie, że elity władzy państw Azji Centralnej, których większość członków należy do narodów tytularnych, poszukując źródeł swojej legitymizacji, a także rządzonych przez nich nowych organizmów politycznych, odnajdują je poprzez badania etnogenezy, wyznaczenie paradygmatu narodu rdzennego czy konstruowanie tradycji narodowej. Im dłuższa historia danego narodu i im bardziej jest on „zakorzeniony” w regionie, tym mocniejsze podstawy jego legitymizacji wewnątrzpolitycznej i w stosunkach międzynarodowych w regionie.
EN
The Author tries to prove that power elites of Central Asia’s belonging mostly to titular nations states are looking for sources of their legitimization and the legitimization of new political organisms. They recover it in ethno-genesis, definition of paradigms ethnic nation or inventing of national tradition. The older history of given nation and his rooting in the region, the stronger are the basis of his internal and international legitimization.

Year

Volume

Issue

1

Pages

43-57

Physical description

Contributors

 • Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

References

 • Bodio T. (red.), Kirgistan. Historia – społeczeństwo – polityka, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2004.
 • Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.
 • Gumilow L., Dzieje etnosów Wielkiego Stepu, tłum. A. Nowak, Kraków: Oficyna Literacka 1997.
 • Hobsbawm E., Ranger T. (red.), Tradycja wynaleziona, tłum. M. Godyń, F. Godyń, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
 • Laruelle M., Wiedergeburt per Dekret. Nationsbildung in Zentralasien, „Osteuropa”, 57(2007), nr 8-9, s. 139-154.
 • Lawrence P., Nacjonalizm. Historia i teoria, tłum. P.K. Frankowski, Warszawa: Książka iWiedza 2007.
 • Nijazow S., Ruchnama, Lublin 2003.
 • Posern-Zieliński A., Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2005.
 • Roy O., The New Central Asia. The Creations of Nations, New York: New York University Press 2000.
 • Sengputa A., The Formation of the Uzbek Nation-State. A Study in Transition, Lanham: Lexington Books 2003.
 • Wierzbicki A., Etnopolityka wAzji Centralnej. Między wspólnotą etniczną aobywatelską, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2008.
 • Wołpiuk W.J. (red.), Spór o suwerenność, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2001.
 • Yalcin R., The Rebirth of Uzbekistan. Politics, Economy and Society in the Post-Soviet Era, Reading, UK: Ithaca Press 2002.
 • Валиханов Ч., Этнографическое наследие казахов, Астана 2007.
 • Горак С., В поисках истории Таджикистана: о чем таджикские историки спорят с узбекскими ?, „Неприкосновенный запас”, 2009, nr 4.
 • Кляшторный С., Султанов Т., Государства и народы евразийских степей. Древность и средневековье, Ст. Петербург 2004.
 • Манас. Киргизский эпос. Великий поход, Москва 1947.
 • Нусупов Ч., Истоки кыргызской государственности и Евразия, Бишкек 2003.
 • Феоктистов А., Русские, казахи и Алтай, Москва–Усть-Каменогорск 1992.
 • Шнирельман В., Символическое прошлое. Борьба за предков в Центральной Азии, „Неприкосновенный запас”, 2009, nr 4.
 • Этническая сфера юфа Кыргызстана: проблемы и поиск путей их решения, Ош 2007.
 • Юдин В., Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами востоковеда, Алматы 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c0d2ab-0176-4c8d-a551-7a92179ec1f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.