Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 472 | 439-450

Article title

Elastyczność strategicznej karty wyników w procesie implementacji strategii dla różnych typów organizacji

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wdrożenia strategicznej karty wyników w różnych typach organizacji i ocena możliwości zastosowania. Strategiczna karta wyników odpowiednio zmodyfikowana do potrzeb i specyfiki jednostki może być wykorzystana do tworzenia, implementacji i realizacji strategii zarówno w jednostkach komercyjnych, instytucjach finansowych, jak i organizacjach publicznych. Przedstawiono uniwersalizm koncepcji SKW dla takich organizacji, jak: bank, zakład ubezpieczeń, szpital, spółdzielnia mieszkaniowa, sąd powszechny, a także gospodarstwo wiejskie. Elastyczność SKW oznacza możliwość dostosowania perspektyw, celów i mierników w procesie adaptacji karty do różnych typów organizacji. W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: badania literaturowe, analizę przypadków wdrożeń strategicznej karty wyników oraz analizę porównawczą.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c15de1-8735-4356-a968-5b4f02c8a4ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.