Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 2 | 302-317

Article title

Eucharystyczny wymiar chrześcijańskiej egzystencji w teologii Josepha Ratzingera

Content

Title variants

EN
Eucharistic dimension of Christian existence in the theology of Joseph Ratzinger

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor ukazuje podejmowany w teologii Josepha Ratzingera istotowy związek Eucharystii z egzystencją Ludu Bożego. Szczególną uwagę poświęca jego refleksji dotyczącej doświadczenia eucharystycznego wierzących, którzy przyjmując Pana w liturgicznych darach, przez pełne zjednoczenie z Nim stają się solą ziemi i światłem świata. W związku z analizą tekstów źródłowych niemieckiego teologa, osadzonych w posoborowej literaturze teologicznej, warto zauważyć troskę J. Ratzingera o właściwe przeżywanie tajemnicy Eucharystii, które pozwala całemu Ludowi Bożemu właściwie przyjąć i zrozumieć soborową doktrynę eucharystyczną.
EN
The author of the article shows the essential relationship of the Eucharist with the existence of the People of God, undertaken in the theology of Joseph Ratzinger. He devotes special attention to his reflection on the Eucharistic experience of believers who, by accepting the Lord in liturgical gifts, become the salt of the earth and the light of the world through full union with him. On the basis of the analysis of the source texts of the German theologian, embedded in the post-conciliar theological literature, it is worth noting that J. Ratzinger took care of the proper experiencing of the mystery of the Eucharist, which allows the whole People of God to properly accept and understand the Eucharistic Conciliar doctrine.

Journal

Year

Issue

2

Pages

302-317

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

References

 • Baran K., 1994, Eucharystia celebracją paschalnego misterium, Bobolanum, Warszawa.
 • Blachnicki F., 2004, Eucharystia pokarm na śmierć i życie, Światło-Życie, Kraków.
 • Bouyer L., 2014, Wprowadzenie do teologii życia duchowego, tłum. Rutowska L., PAX, Warszawa.
 • Durak A., 1992, Treści uczestnictwa we Mszy Świętej w świetle formuł euchologicznych Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich, b.p., Piła.
 • Franciszek, 2015, Eucharystia nie jest nagrodą [on-line], https://papiez.wiara.pl/doc/2523746. Eucharystia-nie-jest-nagroda [dostęp: 22.07.2020].
 • Grześkowiak J., 1982, Liturgia dziś, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice.
 • Hołda K., 1981, Eucharystyczna Ofiara, Wydawnictwo Ojców Redemptorystów, Warszawa.
 • Jan Paweł II, 2007, List apostolski o tajemnicy i kulcie Eucharystii do kapłanów na Wielki Czwartek 1980 roku „Dominicae cenae”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Wydawnictwo M, Kraków, s. 911-928.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, 2002, Pallottinum, Poznań.
 • Kopeć J., 1997a, Duchowość eucharystyczna, Collectanea Theologica, nr 67, s. 41-59.
 • Kopeć J., 1997b, Eucharystia centrum i szczytem życia Kościoła, w: Kopeć J. (red.), Eucharystia-Misterium-Ofiara-Kult, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 5-14.
 • Migut B., 1996, Znaki misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego OSB, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Nadolski B., 1986, Ja jestem z wami — uwielbiony Chrystus w Najświętszym Sakramencie, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 39, s. 298-305.
 • O’Keefe M., 1998, Etyka a duchowość, tłum. Romankowie K. i M., WAM, Kraków.
 • Przybecki A., Liturgia jako przestrzeń modlitwy i uświęcenia, Liturgia Sacra, nr 25, s. 99-114.
 • Rak R., 1984, Eucharystia w życiu chrześcijańskim, Księgarnia Świętego Jacka, Katowice.
 • Ratzinger J., 1960, Grundgedanken der eucharistischen Erneuerung des 20 Jahrhundersts, Klerusblatt, nr 40, s. 208-211.
 • Ratzinger J., 1995, Ein neues Lied für den Herrn, Herder Verlag, Freiburg.
 • Ratzinger J., 2012, Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 634-648.
 • Ratzinger J., 2012, Duch liturgii, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 26-176.
 • Ratzinger J., 2012, Eucharystia – centrum Kościoła, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 287-337.
 • Ratzinger J., 2012, Eucharystia a misja, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 374-399.
 • Ratzinger J., 2012, Eucharystia, komunia i solidarność, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 400-415.
 • Ratzinger J., 2012, Jakie znaczenie ma dla mnie Boże Ciało? Trzy rozważania, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 458-468.
 • Ratzinger J., 2012, Kwestia kultu i sakralności Eucharystii, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 443-448.
 • Ratzinger J., 2012, Sakramentalne podstawy egzystencji chrześcijańskiej, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 185-201.
 • Ratzinger J., 2012, Stać przed Panem – iść z Panem – klęczeć przed Panem. Obchody uroczystości Bożego Ciała, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 452-457.
 • Ratzinger J., 2012, Życie liturgiczne we wspólnotach, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 589-594.
 • Ratzinger J., 2013, Problem transsubstancjacji i pytanie o sens Eucharystii, w: Müller L.G. i Góźdź K. (red.), Joseph Ratzinger. Opera Omnia, tłum. Górecka M., t. 11, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 255-280.
 • Schäfer P., 1987, Eucharystia źródłem życia, w: Grzybek S. (red.), Eucharystia źródłem życia, tłum. Grzybek S., Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków, s. 199-205.
 • Sielepin A., 2006, Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 59, s. 105-113.
 • Sienkiewicz E., 2015, Eucharystia jako podstawa i najważniejsze kryterium rozumienia wspólnoty wiary, Colloquia Theologica Ottoniana, nr 2, s. 195-222.
 • Sobór Watykański II, 2002, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, w: Przybył M. (red.), Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Dokumenty, Pallottinum, Poznań, s. 48-78.
 • Testa B., 1998, Sakramenty Kościoła, tłum. Balter L., t. 9, Pallottinum, Poznań.
 • Tomaszek Z., 2008, Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii dla życia chrześcijańskiego, Studia Pastoralne, nr 4, s. 222-232.
 • Warzeszak J., 2005, Tajemnica Eucharystii, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c28c1b-d496-4bf3-a299-e03203834903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.