Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 58 | 3 (350) | 105-113

Article title

Składanie oświadczenia o bezstronności i niezależności w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Statements On Objectivity And Independence In The Public Procurement Process

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In his article, the author discusses the issue of presenting a statement on objectivity and independence by an ordering manager, as set forth in Article 17 paragraph 2 of the Act – Public Procurement Law, in the context of the interpretation by the Public Procurement Office (UZP), commentary on the Act – Public Procurement Law, and judicature in the area.

Keywords

Year

Volume

58

Issue

Pages

105-113

Physical description

Dates

published
2013-06

Contributors

author
  • Najwyższa Izba Kontroli

References

  • Jasiński W. 2011. „Zasady przeciwdziała praniu pieniędzy i korupcji osób na eksponowanych stanowiskach”. Kontrola Państwowa 5.
  • Nowicki J. E. 2010. „Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone dużą nowelizacją”, Kontrola Państwowa 2.
  • Dzierżanowski W., J. Jurzykowski, M. Stachowiak. 2010. Prawo zamówień publicznych. Ko-mentarz. Warszawa. Wolters Kluwer.
  • Babiarz S., Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński. 2011. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa . LexisNexis.
  • Szyszkowski A., A. Trześniewska-Markowicz. 2010. Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków. Gdańsk. ODiDK.
  • Pieróg J. 2010. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa. C. H. Beck.
  • Wrona T. „W standardach jawności”. Forum Samorządowe 9.
  • Wierzbicka A. 2010. Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, 16-17.Warszawa. LexisNexis

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0452-5027

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c28d9b-521e-4d1b-b74d-6eaa2ec57329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.