PL EN


2013 | 58 | 3 (350) | 105-113
Article title

Składanie oświadczenia o bezstronności i niezależności w postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Statements On Objectivity And Independence In The Public Procurement Process
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In his article, the author discusses the issue of presenting a statement on objectivity and independence by an ordering manager, as set forth in Article 17 paragraph 2 of the Act – Public Procurement Law, in the context of the interpretation by the Public Procurement Office (UZP), commentary on the Act – Public Procurement Law, and judicature in the area.
Keywords
Year
Volume
58
Issue
Pages
105-113
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
author
References
  • Jasiński W. 2011. „Zasady przeciwdziała praniu pieniędzy i korupcji osób na eksponowanych stanowiskach”. Kontrola Państwowa 5.
  • Nowicki J. E. 2010. „Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych wprowadzone dużą nowelizacją”, Kontrola Państwowa 2.
  • Dzierżanowski W., J. Jurzykowski, M. Stachowiak. 2010. Prawo zamówień publicznych. Ko-mentarz. Warszawa. Wolters Kluwer.
  • Babiarz S., Z. Czarnik, P. Janda, P. Pełczyński. 2011. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa . LexisNexis.
  • Szyszkowski A., A. Trześniewska-Markowicz. 2010. Prawo zamówień publicznych. Komentarz dla praktyków. Gdańsk. ODiDK.
  • Pieróg J. 2010. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa. C. H. Beck.
  • Wrona T. „W standardach jawności”. Forum Samorządowe 9.
  • Wierzbicka A. 2010. Przepisy antykorupcyjne w administracji publicznej, 16-17.Warszawa. LexisNexis
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06c28d9b-521e-4d1b-b74d-6eaa2ec57329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.