Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 280 | 53-57

Article title

Zastosowanie algorytmu DTW jako narzędzia w identyfikacji mówcy

Content

Title variants

EN
Application of DTW algorithm as a tool in speaker identification

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono problemy związane z identyfikacją mówcy i przedstawiono propozycję procedury ułatwiającej proces identyfikacji w części akustycznej. Koncepcja opiera się na metodach programowania dynamicznego, a w szczególności algorytmu znanego jako DTW (dynamic time warping). Przeprowadzone zostały testy wskazujące na przydatność proponowanej procedury przy próbie ustalenia, które samogłoski oraz formanty pozwalają dostatecznie zróżnicować mówców, dostatecznie indywidualizując każdego z nich.
EN
The paper discusses issues concerning forensic speaker identification and proposes a procedure simplifying the process of speaker identification in the acoustic scope. The idea revolves around methods of dynamic programming, especially the DTW (dynamic time warping) algorithm described further in the paper. Tests which were carried out demonstrated the usefulness of the suggested procedure when trying to determine which vowels and formants are the best differentiating and characterizing a speaker.

Year

Issue

280

Pages

53-57

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

  • Katedra Elektroniki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
  • Pracownia Analizy Mowy i Nagrań Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
  • Katedra Elektroniki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
  • Pracownia Analizy Mowy i Nagrań Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
  • Pracownia Analizy Mowy i Nagrań Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
  • Pracownia Analizy Mowy i Nagrań Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0552-2153

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c40297-1719-4b99-8c42-a7600e485318
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.