Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 64 | 4 | 151–169

Article title

Pracownia Chemiczno-analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”). Cz. 2

Title variants

EN
Chemical-Analytical Laboratory of the Warsaw Pharmaceutical Society, 1897–1914 (in the Light of ‘Wiadomości Farmaceutyczne’). Part 2

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents multidirectional research carried out in the Chemical-Analytical Laboratory of the Warsaw Pharmaceutical Society. Some of these studies were of an intervention nature – they were to clarify the then-current issues related to drug counterfeiting of medicines and food adulteration as well as drinking water control. Other research served to expand pharmacy knowledge. These tests were carried out by Michał Białobrzeski and Stanisław Weil.

Year

Volume

64

Issue

4

Pages

151–169

Physical description

Contributors

 • Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

References

 • Białobrzeski M., Charakterystyka garbników rdestu-wężownika (Polygonum-bistortae) (Z pracowni Chemiczo-bakteriologicznej Warszaw. Tow. Farm.), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 539–544.
 • Białobrzeski M., Części składowe tłustego oleju Strofantusa. (Z pracowni rozbiorowobakteriologicznje przy Warsz. Tow. farmaceutycznym), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1901, s. 49–52, 73–75, 113–115.
 • Białobrzeski M., Dezynfekcyjne własności pastylek, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1898, s. 117–122.
 • Białobrzeski M., Extractum Ferri pomatum, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1897, s. 477–479, 501–505.
 • Białobrzeski M., Kwasy lotne chmielu. Z pracowni Chemiczno Bakteriologicznej Tow. Farmaceutycz. Warszawskiego, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1898, s. 286–288.
 • Białobrzeski M., O jełczeniu tłuszczów i racyonalnym przygotowaniu Adeps benzoatus (Z pracowni chemiczno-bakteriologicznej Tow. Farm. Warszaw.), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 493–498.
 • Białobrzeski M., O nowej metodzie odróżniania masła od margaryny. Z chemiczno-bakteriologicznej pracowni warsz. Tow. Farm., „Wiadomości Farmaceutyczne” 1897, s. 402–404.
 • Białobrzeski M., O organizacji badania produktów spożywczych, „Zdrowie” 1903 s. 854–855.
 • Białobrzeski M., O przemianie fosforu w arsen. (z pracowni chemiczno-bakteriologicznej Warsz. Tow. farm.), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1900, s. 518–521.
 • Białobrzeski M., O zanieczyszczeniach w preparatach koloidalnych. Z pracowni Chemiczno-Bakteriologicznej Warszawskiego Tow. Farm., „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 349–350.
 • Białobrzeski M., Piżmo sztuczne, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1897, s. 528–530.
 • Białobrzeski M., Skład chemiczny niektórych wyrobów gumowych na rynku warszawskim. (Z pracowni chemiczno-bakteriologicznej Warsz. Tow. Farm.), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1900, s. 369–373.
 • Białobrzeski M., Somatoza i jej zafałszowanie. Z pracowni Chemiczno-bakteriologicznej Tow. Farm. Warszaw., „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 423–428.
 • Białobrzeski M., Ueber das tertiäre p-Butyltoluol und seine Nitroproducte, „Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft” t. 30, 1897 nr 5, s 1773–1776.
 • Białobrzeski M., Wartość wód miasta Lublina pod względem higienicznym. (Z pracowni rozbiorowo-bakteriologicznej Warsz. Towarz. Farmaceutycznego), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1901, s. 317–331, 341–345, 367–369.
 • Białobrzeski M., Woda z gorzkich migdałów, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1897, s. 525–528.
 • Białobrzeski M., Kulesza K., Nowe mączki mleczne (z pracowni Chemiczno-Bakteriologicznej Warszaw. Tow. Farmac.), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 469–471.
 • Czwarte ogólne posiedzenie Towarzystwa Farmaceutycznego Warszawskiego, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1914, s. 249–250.
 • Kulesza K., Kilka słów w sprawie sztucznego farbowania pomarańcz, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1900, s. 231–232.
 • Kwiekówna M., Kilka słów o jodku potasu. z pracowni chemicznej Warsz. Tow. Farmaceutycznego, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1911, s. 257–258.
 • Kwiekówna M., Przyczynek do poznania dobroci mleka, znajdującego się na rynku warszawskim, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1910, s. 345–346, 357–360.
 • Szóste Ogólne Posiedzenie Towarzystwa farmaceutycznego Warszawskiego, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1899, s. 291–293.
 • Torżewski S., Kilka słów o syropach i wodach owocowych i o wodach gazowanych, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1913, s. 225–226.
 • Trojanowska A., Problem kontroli żywności i wody pitnej w polskich publikacjach naukowych z drugiej połowy XIX wieku (wybrane zagadnienia), [w:] Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego, red. W. Korpalska, W Ślusarczyk, Bydgoszcz 2016, s. 137–152.
 • Trojanowska A., Problemy fałszowania żywności w publikacjach warszawskiego farmaceuty Alfonsa Bukowskiego (1858–1921), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 59, 2014, nr 3, s. 81–104.
 • [Weil S.], O tabletkach santoninowych, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1910, s. 117–z18.
 • [Weil S.?], Praktyczny kurs badania środków spożywczych, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1911, s. 369–370.
 • Weil S., Dwumetyloamidoantypiryna na rynku warszawskim. (Laboratorium chemiczne Warszawskiego Towa. Farm), „Wiadomości Farmaceutyczne” 1909, s. 237–240.
 • Dr. St. W. [Weil S.], Oznaczanie tiokolu w Sirolinie, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1911, s. 353–357.
 • Weil S., Nasze zadania, „Wiadomości Farmaceutyczne” 1910, s. 168–172.
 • [Weil S.], Sprawozdanie z czynności laboratorium chem. warsz. Tow. Farm., „Wiadomości Farmaceutyczne” 1913, s 142–144.
 • Weil S., Zafałszowany «Pyramidon» „Wiadomości Farmaceutyczne” 1909, s. 221.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c57b8a-bf1b-439a-97ba-5fcdadd8cbc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.