Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 55 | 93-99

Article title

Psychospołeczny prototyp sytuacyjny w piłce nożnej

Content

Title variants

EN
The psychosocial prototype of the sports situation in football

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Background. The psychosocial prototype of the sports situation in a specific sports discipline is shaped by repetitive psychosocial standards of the situation. The most characteristic dimensions referring to a prototype sports situation include the maximization of action, motor activity, social reception, long-lasting training, and competitiveness. So far, the issue has been discussed in relation to many sports disciplines, however not yet football. Hence, the objective of the research was to determine the importance and intensity of the specific dimensions of the sports situation in football that created its psychosocial prototype. We adopted the five dimensions mentioned above among factors in our research. Material and methods. The applied research tool was the Scale of Sports Situation Dimensions. In a selected group, we employed the criterion of competence. Results and conclusions. The study showed that the most characteristic dimension of the prototype sports situation in football was social reception, followed by competitiveness, long-lasting training, motor activity, and maximization of action. As for football, there is a variation between different dimensions, so one may say that the structure of the prototype sports situation is created by two groups of dimensions.

Year

Volume

55

Pages

93-99

Physical description

Dates

published
2017-01-30

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

References

 • Brzyski, J. (2007). Ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych w relacji „jeden przeciw jednemu” i „jeden przeciw grupie” na przykładzie MŚ 2006 w Niemczech. W: S. Żak, T. Klocek (red.), Nabór i selekcja oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportowych gier z piłką (s. 13–19). Wrocław: MTNGS.
 • Cantor, N., Mischel, W. (1986). Prototypowość a osobowość: wpływ na przypominanie i całościowy obraz osobowości. W: T. Maruszewski (red.), Poznanie i zachowanie. Rozważania z pogranicza psychologii społecznej, psychologii ogólnej i psychologii osobowości (s. 47–70). Poznań: UAM.
 • Czerwiński, J. (red.) (2007). Kontrola treningu i walki sportowej w grach zespołowych. Gdańsk: AWFiS.
 • Gołaszewski, J. (2003). Piłka nożna. Wyd. 2. Poznań: AWF.
 • Gracz, J. (1998). Psychospołeczne uwarunkowania aktywności sportowej człowieka. Poznań: AWF.
 • Gracz, J. (2003). Próba określenia „najlepszych” właściwości psychicznych sportowca wyczynowego. W: T. Rychta, M. Guszkowska (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, t. 3 (s. 78–83). Warszawa: PTNKF.
 • Gracz, J. (2015). Przygotowanie psychologiczne – psychologia aktywności sportowej. W: H. Sozański, J. Sadowski, J. Czerwiński (red.), Podstawy teorii i technologii treningu sportowego, t. 2 (s. 230–259). Warszawa – Biała Podlaska: AWF.
 • Naglak, Z. (1996). Zespołowa gra sportowa. Wrocław: AWF.
 • Naglak, Z. (2001). Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza. Wrocław: AWF.
 • Panfil, R. (1990). Dyspozycje sportowców do gry zespołowej a kierowanie nimi. Wrocław: AWF.
 • Panfil, R. (1994). Usprawnianie działań sportowców grających w piłkę nożną. Studia i Monografie, 43. Wrocław: AWF.
 • Panfil, R. (2006). Prakseologia gier sportowych. Wrocław: AWF.
 • Patmore, A. (1986). Sportsmen under stress. London: S. Paul.
 • Pawłowski, D., Trzaskoma, Ł. (2012). Szkolenie bramkarzy w piłce nożnej. Wiek 12–16 lat. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Ryba, B. (2001). Motywacja działań różnych grup środowiska sportowego. Sport Wyczynowy, 9–10, 62–69.
 • Superlak, E. (2008). Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej (na przykładzie gry w piłkę siatkową). Studia i Monografie, 89. Wrocław: AWF.
 • Szwarc, A. (2007). Prakseologiczny model odwzorowania sprawności działania w grze w piłkę nożną. Sport Wyczynowy, 7–9(511–513), 25–35.
 • Szwarc, A. (2008). Piłka nożna. Gra jeden przeciwko jednemu. Olecko: Wszechnica Mazurska Acta Universitatis Masuriensis.
 • Szwarc, A., Wnorowski, K. (2010). Wybrane metody oceny sprawności działania stosowane w zespołowych grach sportowych. Olecko: Wszechnica Mazurska Acta Universitatis Masuriensis.
 • Tomczak, M. (2003). Psychospołeczny prototyp sytuacyjny w szermierce. W: T. Rychta, M. Guszkowska (red.), Wkład nauk humanistycznych do wiedzy o kulturze fizycznej, t. 3 (s. 121–127). Warszawa: PTNKF.
 • Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06c8a065-ce75-4267-b67e-ae831d73147c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.