Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(3) | 74-91

Article title

Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres działań (1969–1989)

Content

Title variants

EN
THE ORGANIZATION OF MILITIA FAMILY – GOALS AND THE SCOPE OF ACTIVITIES (1969–1989)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Organizacja Rodzin Milicyjnych powstała w 1968 r. i działała aktywnie od 1969 do 1989 r. Jej członkowie ściśle współpracowali z Ligą Kobiet, która później przekształciła się w Ligę Kobiet Polskich. Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach Ligi oraz wpływali na jej program, biorąc udział w licznych inicjatywach i działaniach. Program działania Kół Rodzin Milicyjnych był dostosowany do sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. W czasie kryzysu politycznego ich członkowie wspierali rząd i promowali ideologię komunistyczną z większą intensywnością niż kiedykolwiek wcześniej. Upadek komunizmu w Polsce przyniósł ze sobą kres działalności organizacji proreżimowych, w tym struktur organizacyjnych Rodzin Milicyjnych.
EN
The Organisation of Militia Family was established in 1968 and operated actively from 1969 till 1989. The members of the organisation closely cooperated with the League of Women which later became the League of Polish Women. The representatives of the organisation attended the meetings and conferences of the League, and participated in its program taking part in numerous initiatives and activities. The program of Militia Families was adjusted to the political and economic situation in the country; therefore, during the political crisis their members supported the government and promoted the ideas of communism with more intensity than ever before. The fall of communism brought an end to pro-government organizations in Poland including the Organization of Militia Family.

Year

Issue

Pages

74-91

Physical description

Dates

published
2017-12-21

Contributors

 • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie

References

 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – Akta KRM i LKP
 • Eisler J, Grudzień 1970, Warszawa 2012, ISBN 83-913460-1-3
 • Eisler J, Polski Rok 1968, Warszawa 2006, ISBN 83-60464-02-2
 • Janowski K. B, Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce (1980-1989), Toruń 2004, ISBN 8388089080
 • Lubik-Reczek N, Reczek R, Liga Kobiet – organizacja „reprezentująca” interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, (2013), 4, ISSN 1731-7517.
 • Mikusiński W.J, Ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. Zarys historii, Warszawa 2015, ISBN 978-83-936205-6-2
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk A, Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu władz polityki „Polski Ludowej”, [w:] Polska Ludowa 1944-1989 – wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. D. Litwin, K. Bałękowski, Lublin 2016, s. 285. http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/26CBF6C0-8A27-BE7C-B1D8-79E0C54E82ED.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja, działalność propagandowa, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych”, (2017),1(2), ISSN 2451-3539.
 • Nowak B.A, The League of Women in communist Poland, The Ohio State University 2004.
 • Sowa A. L, Historia polityczna polski 1944-1991, Kraków 2011, ISBN 9788308047699.
 • Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, red. I. Skórzyńska, D. Skotarczak, S. Jankowiak, Poznań 2015, ISBN 978-83-63047-63-4.
 • Stan wojenny w Polsce 1981-1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, ISBN 83-89078-22-8.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06ccc324-945b-4247-8140-90aa31ab78e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.