Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 59-76

Article title

Ewokowane przez przyjaźń wartości w perspektywie współczesnej kultury

Authors

Content

Title variants

EN
Current in the friendship of the value - in the contemporary culture

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Współczesność nie sprzyja trwałym związkom osób. Żyjemy w pośpiechu, szukamy przyjemności, a konsumpcja nadaje stały rytm naszym działaniom i marzeniom. Przyjaźń wraz z ideałami, z którymi ona się nierozerwalnie łączy, wymaga poświęcenia i pracy nad sobą. Człowiek częstokroć woli podążać za tym, co łatwe i niewymagające poświęcenia. Przyjaźń buduje się na bezinteresowności, wzajemnym zaufaniu i podążaniu za dobrem. Piękno tej relacji wynika z poświęcania swego czasu, talentów, służby i ofiarnej pomocy. W ten sposób jedna ze stron, albo obie uprzytamniają sobie w interakcji wiele wartości, które trudno przecenić oraz doświadczają postaci miłości, o jakiej pisano już w starożytności. Warto zatem zarysować to zagadnienie w odniesieniu do obecnej kultury, aby uprzytomnić każdemu z nas jak jest ono ważne w życiu współczesnego człowieka.
EN
The present isn't supporting long-lasting associations of persons. We live in a hurry, we are searching for pleasure, and the consumption is granting the permanent rhythm our action and dreams. The friendship along with ideals with which she inseparably is uniting, requires the sacrifice and the work on oneself. The man more often than not prefers to follow it, what simple and not requiring dedications. The friendship is building a house on the disinterestedness, the mutual confidence and following the good. The beauty of this relation results from devoting once, talents, the service and the dedicated help. Whereas many values which it is hard to overrate are received from the partner of interaction and is already experiencing forms of love they were writing about which in ancient times. It is worthwhile so directing a few reflection towards issues of the friendship and the value here of those present.

Keywords

Year

Issue

1

Pages

59-76

Physical description

Dates

published
2020-06-10

Contributors

 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

References

 • Alberoni F., O przyjaźni, Instytut kultury, Warszawa 1994.
 • Albisetti V., Być przyjacielem czy mieć przyjaciela? Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999.
 • Gasiul H., Psychologia motywacji, Niepublikowany wykład. Warszawa 2015.
 • Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
 • Gross J., S. Srivastava, K. McGonigal, J. Richards, E. Butler, Optimism in close relationships: How seeingthings in a positive light makes them so., Journal of Personality and Social Psychology, 91 (1), 2006.
 • Ingarden R., Studia z estetyki, tom III, Warszawa 1970.
 • Macginnis A. L., Sztuka przyjaźni, Oficyna wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 1993.
 • Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, PWN, Warszawa 2000.
 • Nedoncelle M., Wartość miłości i przyjaźni, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 • Niebrzydowski L., Przyjaźń i koleżeństwo młodzieży dorastającej, Łódź 1983.
 • Niebrzydowski L., Płaszczyński E., Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, PWN, Warszawa 1989.
 • Nowak M., Przyjaźń i wierność, Wyd. Akces, Warszawa 1999.
 • Pahl R., Przyjaźń – społeczne spoiwo współczesnego społeczeństwa? w: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008.
 • Pirecki K., Koleżeństwo i przyjaźń w środowisku wojskowym, Warszawa 1994.
 • Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.
 • Seligman B., Prawdziwe szczęście, Wydawnictwo „Media Rodzina, Poznań 2005.
 • Stróżewski W., Istnienie i wartość, „Znak”, Kraków 1981.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1507-4943

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06d0f9fe-80a5-4f5c-b8c1-7932bcc29430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.