Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 217 | 153-163

Article title

Determinanty i atrybuty adaptacyjnych łańcuchów dostaw drukarek przemysłowych

Content

Title variants

EN
Determinants and attributes of adaptive supply chains of industrial printers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule skoncentrowano się na problemie adaptacyjności łańcuchów dostaw. Przeanalizowano atrybuty ł ańcucha dostaw drukarek przemysłowych. Oceniono strukturę takiego łańcucha dostaw, wskazano atrybuty centralnego ogniwa, a także de-terminanty wpływające na kształtowanie relacji sieciowych. Determinanty wyznaczyły klimat kooperacji.
EN
In the article they concentrated on the problem adaptiveness of supply chains. Attributes of the supply chain of industrial printers were analysed. They assessed both structure of such a supply chain, attributes of the central link as well as determi-nants influencing the forming of network relations were shown. Determinants appointed the climate of cooperation.

Year

Volume

217

Pages

153-163

Physical description

Contributors

References

 • Christopher M. (2011), Logistics and supply chain management, Prentice Hall, Pearson, London-New York.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Wolters Kulwer, Warszawa.
 • Czakon W. (2008), Istota i przejawy kompetencji relacyjnej [w:] A. Kaleta, K. Moszko-wicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Pra-ce Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu nr 20, Wrocław.
 • Datta P., Christopher M., Allen P. (2007), Agent-based modeling of complex produc-tion/distribution systems to improve resilience, “International Journal of Logistic: Research and Applications”, Vol. 10, No 3, s. 187-203.
 • Harrison A., Hoek R. van (2010), Logistics management, PWE, Warszawa.
 • Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politech-niki Śląskiej, Gliwice.
 • Kramarz W. (2013), Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowym łańcuchu dostaw. Odporność łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 • Kramarz W. (2010), Optymalizacja sieci logistycznych z wykorzystaniem algorytmów teorii grafów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 53, s. 149-161, Gliwice.
 • Pathak S., Day J., Nair A., Sawaya W., Kristal M. (2007), Complexity and adaptivity in supply networks: Building supply network theory using a complex adaptive sys-tems perspective, Journal compilation, “Decision Sciences Institute”, Vol. 38(4).
 • Tanriverdi H., Rai A., Venkatraman N. (2010), Research commentary: Reframing the dominant quest of information systems strategy research for complex adaptive bu-siness systems, “Information Systems Research”, Vol. 21, No 4, s. 822-834.
 • Ulku S., Schmidr G. (2011), Matching product architecture and supply chain configura-tion, “Production and Operations Management”, Vol. 20, No 1, s. 16-31.
 • Vurro C., Russo A., Perrini F. (2009), Shaping sustainable value chains: Network de-terminants of supply, chain governance models, “Journal of Business Ethics”, 90 (Supplement 4), s. 607-621.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06d47f20-4572-4634-818f-7e2a252ceace
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.