Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 28 | 4 English Online Version | 51-72

Article title

The Parental Rights of a Prison Service Officer—the Father of a Child

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article describes leave related to childbirth and child raising available to the father of the child who is in a public service relationship with the Polish Prison Service. The child’s father has autonomous rights, that is, ones that are only vested in him (paternity leave), and subsidiary rights, which are vested in him but only in a situation where the child's mother does not exercise them (maternity leave), and equivalent rights, that is, those which he can exercise on equal terms with the child's mother (leave on the terms of maternity leave, parental leave, childcare leave). Cases in which a child's parents work in different employment settings are analysed. In this connection, the author discusses regulations concerning cases of parental leave in situations where the mother and father of a child have the status of PS officers, where the father of a child is a PS officer and the child's mother is employed or covered by social insurance in case of sickness and maternity, specified in the Act of 13 October 1998 on the social insurance system, under a title other than an employment relationship, for example when she is self-employed, and finally cases where a child's mother is not covered by sickness insurance at all.

Contributors

 • Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University

References

 • Bury, Beata. “Prawo ojca dziecka niebędącego pracownikiem do realizacji uprawnień rodzicielskich związanych z urlopem macierzyńskim.” Monitor Prawa Pracy 5 (2016): 244–49.
 • Cudowski, Bogusław. Dodatkowe zatrudnienie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007.
 • Dubownik, Anna. “Dodatkowe zatrudnianie i inne zajęcia pracowników sfery publicznej.” Praca i Zabezpieczenie Społeczne 10 (2005): 15–23.
 • Kaczocha, Mateusz. “Służba Więzienna.” In Komentarz, edited by Marcin Mazuryk and Michał Zoń, LEX 2013/el.
 • Kuczyński, Tadeusz, Eliza Mazurczak-Jasińska, and Jakub Stelina. “Stosunek służbowy.” In System Prawa Administracyjnego, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 11: 419: 32. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
 • Kumor-Jezierska, Ewelina. “Dokumentacja w stosunkach zatrudnienia nawiązanych na podstawie ustawy o służbie więziennej.” In Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze, edited by Krzysztof Wojciech Baran, 533–772. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015.
 • Kumor-Jezierska, Ewelina. “Komentarz do rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.” In Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz, edited by Krzysztof Wojciech Baran, 203–83. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016.
 • Kumor-Jezierska, Ewelina. “Urlop macierzyński funkcjonariuszki Służby Więziennej.” Roczniki Nauk Prawnych 28, no. 1 (2018): 29–51, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2018.28.1-3.
 • Latos-Miłkowska, Monika. “Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem.” In Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), edited by Bolesław M. Ćwiertniak, 2:331–44. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2013.
 • Mędrala, Małgorzata. “Wpływ okresu korzystania przez pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy na wymiar urlopu wychowawczego.” Monitor Prawa Pracy 10 (2017): 510–14.
 • Sekulski, Piotr. “Dopuszczalność zatrudnienia w okresie wykorzystania urlopów związanych z rodzicielstwem.” In Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, edited by Justyna Czerniak-Swędzioł, 134–56. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016.
 • Sobczyk, Arkadiusz. Kodeks pracy. Komentarz. Legalis 2017/el.
 • Sobczyk, Arkadiusz, and Paweł Korkus. “Aktywność prywatna i zarobkowa pracownika a urlop wychowawczy.” Monitor Prawa Pracy 1 (2014): 24–26.
 • Świątkowski, Andrzej M. Kodeks pracy. Komentarz. Legalis 2016/el.
 • Więcław, Patrycja. “Uprawnienia związane z rodzicielstwem przysługujące osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.” Monitor Prawa Pracy 1 (2018): 20–24.
 • Włodarczyk, Mirosław. Kodeks pracy. Komentarz, edited by Krzysztof Wojciech Baran. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, LEX 2016 el.
 • Zawiślak, Arkadiusz. “Dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego—na tle wybranych pragmatyk służbowych.” Monitor Prawa Pracy 9 (2017): 466–71.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06dc176a-8849-41a5-8e51-25f0f716f66e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.