Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 1(1) | 253-258

Article title

Tomasz Zarycki, Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Recenzja książki Tomasza Zaryckiego "Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji"

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

253-258

Physical description

Dates

published
2011

Contributors

  • Uniwersytet Gdański
  • Akademia Pomorska w Słupsku

References

  • Elias, N. 1978. What is sociology? London: Hutchison.
  • Elias, N. 1983. The court society. Oxford: Blackwell.
  • Elias, N. 1987. Involvement and detachment. Oxford: Blackwell.
  • Habermas, J. 2007. Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej. Przeł. Lipnik, W., Łukasiewicz, M. Warszawa: PWN.
  • Jankowicz, G. 2010. Martwe dusze. „Tygodnik Powszechny” 31 (3186).
  • Koneczny, F. 1983. O ład w historii. Warszawa: Unia Nowoczesnego Humanizmu.
  • Polanyi, K. 1957. The great transformation. Boston: Beacon Press.
  • Putnam, R.D. 1995. Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przeł. Szacki J. Kraków: Znak; Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-3059

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06e118fc-0606-43a3-932a-224e86b142f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.