PL EN


2017 | 8 | 3 | 261-266
Article title

Edukacja w zakresie metod i środków ochrony tożsamości w sieci

Content
Title variants
EN
Education in the Field of Methods and Means of Network Identity Protection
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony tożsamości oraz metody i środki zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż odpowiednia edukacja w zakresie ochrony tożsamości jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci.
EN
The paper presents the issues of identity protection as well as methods and means of ensuring user safety. The authors point out that providing an adequate education in the area of identity protection is crucial to ensure the safety of network users.
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
261-266
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
author
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska
References
  • CERT Polska (2017). Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2016 roku. Warszawa.
  • GIODO (2016). Raport o ochronie danych osobowych. Warszawa.
  • Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (2016). Skazania prawomocne – stalking – art. 190a kk w latach 2011–2015. Warszawa: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Lach, A. (2012). Kradzież tożsamości. Prokuratura i Prawo, 3, 35–44.
  • Rada ds. Informatyzacji Edukacji (2015). Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Ustawa z 6.06.1997 – Kodeks karny. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06e61447-84ec-4e3d-9b76-b17d8726fc19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.