Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 3 | 261-266

Article title

Edukacja w zakresie metod i środków ochrony tożsamości w sieci

Content

Title variants

EN
Education in the Field of Methods and Means of Network Identity Protection

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę ochrony tożsamości oraz metody i środki zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Autorzy zwracają uwagę na fakt, iż odpowiednia edukacja w zakresie ochrony tożsamości jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci.
EN
The paper presents the issues of identity protection as well as methods and means of ensuring user safety. The authors point out that providing an adequate education in the area of identity protection is crucial to ensure the safety of network users.

Year

Volume

8

Issue

3

Pages

261-266

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

author
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych, Polska
author
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Polska

References

  • CERT Polska (2017). Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2016 roku. Warszawa.
  • GIODO (2016). Raport o ochronie danych osobowych. Warszawa.
  • Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (2016). Skazania prawomocne – stalking – art. 190a kk w latach 2011–2015. Warszawa: Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Lach, A. (2012). Kradzież tożsamości. Prokuratura i Prawo, 3, 35–44.
  • Rada ds. Informatyzacji Edukacji (2015). Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Ustawa z 6.06.1997 – Kodeks karny. Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06e61447-84ec-4e3d-9b76-b17d8726fc19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.