PL EN


2017 | XIX/1 | 121–136
Article title

Interdyscyplinarność a terminologia w kształceniu logopedycznym oraz w logopedii

Title variants
EN
The interdisciplinary nature and terminology in logopaedics and in logopaedic training
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
One consequence of the interdisciplinary nature of logopaedics is differences in terminology and descriptions between logopaedics, linguistics and medicine, even at the level of basic terminology. The difference is evident in logopaedics as a science, in the process of diagnosis and therapy between cooperating specialists and in the training of future speech therapists, right from the first steps in their education. The article discusses some selected differences in the terminology and descriptions between logopaedics and the disciplines on the research of which logopaedics relies. Moreover, the terminology of logopaedics is considered from the perspective of linguistics (mainly phonetics) and medicine
PL
Jedną z konsekwencji interdyscyplinarności w logopedii jest występowanie różnic w stosowanej terminologii oraz opisach pomiędzy logopedią a językoznawstwem i medycyną, nawet na poziomie podstawowej terminologii. Ujawnia się to w logopedii jako nauce, na etapie diagnozy i terapii logopedycznej pomiędzy współpracującymi ze sobą specjalistami, a także w procesie kształcenia przyszłych logopedów, i to już od początkowych etapów edukacji. W artykule przedstawiono wybrane różnice w opisie i stosowanych terminach pomiędzy logopedią a dyscyplinami, z których dorobku ona korzysta oraz poddano ocenie terminologię logopedyczną z perspektywy takich dyscyplin, jak językoznawstwo (głównie fonetyka) i medycyna.
Year
Issue
Pages
121–136
Physical description
Contributors
  • UWM Olsztyn
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-06e99e2d-1150-48a4-becc-98d8e65fa6c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.