Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | XIX/1 | 121–136

Article title

Interdyscyplinarność a terminologia w kształceniu logopedycznym oraz w logopedii

Title variants

EN
The interdisciplinary nature and terminology in logopaedics and in logopaedic training

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z konsekwencji interdyscyplinarności w logopedii jest występowanie różnic w stosowanej terminologii oraz opisach pomiędzy logopedią a językoznawstwem i medycyną, nawet na poziomie podstawowej terminologii. Ujawnia się to w logopedii jako nauce, na etapie diagnozy i terapii logopedycznej pomiędzy współpracującymi ze sobą specjalistami, a także w procesie kształcenia przyszłych logopedów, i to już od początkowych etapów edukacji. W artykule przedstawiono wybrane różnice w opisie i stosowanych terminach pomiędzy logopedią a dyscyplinami, z których dorobku ona korzysta oraz poddano ocenie terminologię logopedyczną z perspektywy takich dyscyplin, jak językoznawstwo (głównie fonetyka) i medycyna.
EN
One consequence of the interdisciplinary nature of logopaedics is differences in terminology and descriptions between logopaedics, linguistics and medicine, even at the level of basic terminology. The difference is evident in logopaedics as a science, in the process of diagnosis and therapy between cooperating specialists and in the training of future speech therapists, right from the first steps in their education. The article discusses some selected differences in the terminology and descriptions between logopaedics and the disciplines on the research of which logopaedics relies. Moreover, the terminology of logopaedics is considered from the perspective of linguistics (mainly phonetics) and medicine

Year

Issue

Pages

121–136

Physical description

Contributors

  • UWM Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-06e99e2d-1150-48a4-becc-98d8e65fa6c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.